Päijät-Hämeen hyvinvointialue maksaa koronakorvaukset henkilöstölle maaliskuun lopussa

Neuvottelut koronakorvausten maksamisesta Päijät-Hämeen hyvinvointialueen työntekijöille on saatu päätökseen: Reilut kaksituhatta työntekijää saa 31. maaliskuuta, palkanmaksun yhteydessä, SOTE-sopimuksen mukaisen koronakorvauksen eli 600 euron kertapalkkion. Korvausten kokonaissumma on noin 2,1 miljoonaa euroa.

Koronakorvaus liittyy valmiuslain aikaisiin erityisolosuhteisiin ja perustuu valtakunnansovittelijan viime lokakuussa tekemään sovintoehdotukseen. Korvaus määräytyy pääsääntöisesti sovintoehdotuksen mukaisten toimintojen, kuten tehohoito, teho-osastot, kohortit, päivystys, synnytys, ensihoito, kotihoito ja tehostettu palveluasuminen, perusteella.

Koronakorvaus maksetaan työntekijöille, joilla oli covid-19-viruksen aiheuttama erityinen altistumisen riski ja joihin kohdistui valmiuslain rajoituksia koronapandemian alkuaikoina. Ehtona korvauksen saamiselle on, että työntekijän työsuhde oli voimassa vähintään seitsemän kalenteripäivää valmiuslain voimassaoloaikana 13.3.–15.6.2020. Palvelussuhteen samaan työnantajaan on lisäksi pitänyt olla voimassa vielä 28.2.2023.

Paikallisten neuvottelujen tulos valtakunnallisen linjan mukainen

Korvauksen kohdentamisesta neuvoteltiin paikallisesti henkilöstöä edustavien järjestöjen kanssa. Paikallisten neuvottelujen lopputulos noudattelee pitkälti valtakunnansovittelijan ehdotusta.

– Neuvottelimme korvauksien saajista, ja päätöksemme noudattelee valtakunnallista linjaa. Henkilöstön edustajat ja työntekijät eivät olleet tyytyväisiä neuvottelujen lopputulokseen, ja ymmärrän heidän harminsa. Olisi kuitenkin ollut äärettömän vaikea määritellä, millä kriteereillä valtakunnallisesta ratkaisusta olisi poikettu, henkilöstöjohtaja Erja Saari toteaa.

– Olemme myös sopineet, että voimme vielä tarkastella yksittäisiä ryhmiä, jos se nähdään tarpeelliseksi.

Lisätietoja:

henkilöstöjohtaja Erja Saari, p. 044 440 3464
palvelussuhdepäällikkö Seija Termonen, p. 044 482 8635