Päijät-Hämeen hyvinvointialue kilpailuttaa työterveyshuollon

Kilpailutus järjestetään yhteistyössä Työterveys Wellamon omistajaorganisaatioiden kanssa siten, että Wellamo myydään kilpailutuksen voittajalle. Wellamo tuottaa tällä hetkellä mm. Päijät-Soten työterveyshuollon palvelut.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallitus päätti huhtikuussa työterveyshuollon palvelujen kilpailuttamisesta. Lahden kaupunki teki tämän jälkeen päätöksen siitä, että se myy Työterveys Wellamon omistuksen ja kilpailuttaa palvelut. Wellamolla on yhteensä 14 omistajaa, suurimpana Lahden kaupunki. Myös Päijät-Sote omistaa osan Wellamosta.

– On päädytty siihen ratkaisuun, että omistajat luopuvat työterveyshuoltoyhtiöstä ja palvelut kilpailutetaan. Lähdemme valmistelemaan omistajien kanssa yhteishankintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että teemme hankinnan työterveyspalveluista yhdessä Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa ja kutsumme mukaan kaikki Wellamon nykyiset omistajat, Päijät-Soten ostopalvelujohtaja Ismo Rautiainen kertoo.

Kilpailutuksen voittaneelle yritykselle myydään nykyinen työterveyshuoltoyhtiö Wellamo. Hankinnan kilpailutuksen osana toteutettava osakekauppa edellyttää, että Wellamon osakkaat hyväksyvät osakassopimuksen muuttamisen niin, että osakkeita voidaan luovuttaa myös muille kuin yhtiön omistajille.

Useampi hyvinvointialue päätynyt kilpailutukseen

Työterveyshuollon järjestämisvelvollisuudessa tapahtuu muutoksia hyvinvointialueiden perustamisen myötä. Hyvinvointialue järjestää työterveyspalvelut sekä omalle henkilöstölleen että alueensa yrityksille ja niiden työntekijöille.

– Olemme selvitelleet muiden hyvinvointialueiden suunnitelmia, ja niistä moni on päätymässä kilpailuttamaan työterveyspalvelunsa, Rautiainen sanoo.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vastuu alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestäjänä alkaa 1.1.2023.

Palveluntuottaja vaihtuu keväällä 2023

Työterveyspalvelujen yhteishankinta kestää arviolta vuoden.

– Hankinta etenee niin, että käynnistämme hankinnan valmistelun ja laitamme osallistumispyynnön ulos ennen kesää. Tämän jälkeen on vuorossa neuvottelumenettelyt. Arviolta vuodenvaihteen tienoilla saadaan hankintapäätös, eli tiedetään, kuka valitaan palveluntuottajaksi. Työterveyshuoltopalvelujen tuottaja vaihtuu oletettavasti ensi vuoden toukokuussa.

Rautiaisen mukaan hankinnan tavoitteita ovat mm. hyvinvoiva henkilöstö, kiitettävä asiakaskokemus ja nopea työterveyshuollon palveluihin pääsy. Painopistettä halutaan siirtää ennakoiviin työterveyshuollon palveluihin ja löytää yhteinen toimintamalli pitkittyneiden työkykyongelmien ratkaisemiseksi.

Osana hankintaprosessia hyvinvointialueen henkilöstön työterveyspalvelut yhtenäistetään niin, että eri henkilöstöryhmien erityistarpeet huomioidaan.

Kilpailutuksesta huolimatta työterveyshuollon palvelut jatkuvat, ja Wellamo tuottaa ne Päijät-Sotelle.