Yhdyspintaneuvottelukunta

Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluehallitus on asettanut yhdyspintaneuvottelukunnan, jonka tehtävänä on edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja yhdyspintatyöhön liittyvää yhteistyötä alueella. Yhdyspintatyö on laaja-alaista yhteistyötä kuntien, valtion ja muiden toimijoiden kanssa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen yhdyspintaneuvottelukunta

 • edistää kuntien ja muiden toimijoiden sekä hyvinvointialueen välistä yhteistyötä,
 • määrittelee vuosittain yhdyspintatyön keskeiset kehittämiskohteet,
 • edistää kehittämisyhteistyötä kuntien, hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kesken,
 • perustaa määräaikaisia työryhmiä ja pysyviä verkostoja yhdyspintatyön edistämiseksi,
 • järjestää vuosittain laissa tarkoitetun hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevan neuvottelun yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kanssa,
 • valmistelee tarvittaessa tehtäväalueeseensa liittyviä kannanottoja ja lausuntoja,
 • kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita kuultavakseen
 • toimii tarvittaessa muin sovittavin tavoin yhteistyön edistämiseksi alueella.

Yhdyspintaneuvottelukunnan kokouksiin voi osallistua läsnäolo- ja puheoikeudella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan puheenjohtajisto. Aluehallituksen puheenjohtajalla on hallintosäännön mukainen läsnäolo- ja puheoikeus toimielinten kokouksissa.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen ja varapuheenjohtajana kunnanjohtaja Päivi Rahkonen. Esittelijöinä toimivat hyvinvointialueen lautakuntien esittelijät Minna Veistilä, Kirsi Kuusinen-James ja Jari Hyvärinen sekä toimialajohtajat.

Nimeävä tahoEdustajaVaraedustaja
Asikkalakunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbackahyvinvointijohtaja Matti Kettunen
Hartolakunnanjohtaja Jarkko Seppälähyvinvointikoordinaattori Johanna Huttunen
Heinolahyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-ojahyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä
Hollolakunnanjohtaja Päivi Rahkonenelinvoimajohtaja Heli Randell
Iittihyvinvointikoordinaattori Irina Barkmansivistystoimenjohtaja Jari von Becker
Kärköläsivistysjohtaja Petri Käkönenpormestari Markku Koskinen
Lahtisivistysjohtaja Tiina Granqvistosaaminen ja osallisuuden johtava asiantuntija Pia Haverinen
Orimattilakaupunginjohtaja Kalle Larssontalous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti
Padasjokihyvinvointijohtaja Pauliina Koskelasivistysjohtaja Jouni Häkkinen
Sysmäkunnanjohtaja Lasse Peltonenhallintojohtaja Tuula Mäkinen
Päijät-Hämeen liittomaakuntajohtaja Niina Pautola-Molhyvinvointipäällikkö Saila Juntunen
Päijät-Hämeen hyvinvointialuetoimialajohtaja Tuomo Nieminen
toimialajohtaja Anu Olkkonen-Nikula
toimialajohtaja Mika Forsberg
toimialajohtaja Jukka Santala
toimialajohtaja Jari Hyvärinen
hallintojohtaja Sari Lahti
varajäseninä toimivat viranhaltijoille nimetyt sijaiset
Järjestöneuvottelukuntajärjestöneuvottelukunnan pj Tiina Mäkelä
järjestöneuvottelukunnan vpj Jenni Parkkonen
toimintaedellytystyöryhmän pj Pirjo Nieminen
Maria Korhonen

Heli Vaija

Veikko Ikonen

Päijät-Hämeen yhdyspintaneuvottelukunta kokoontuu vuoden 2024 aikana viisi kertaa:

 • to 21.2.2024​ klo 14 – 16
 • ke 27.3.2024 klo 13 – 15
 • to 30.5.2024 klo 13 – 15
 • to 3.10.2024 klo 13 – 15
 • ke 4.12.2023 klo 13 – 15

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosineuvottelu järjestetään 29.8.2024.

Hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien on neuvoteltava vähintään valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta.  Neuvottelussa voidaan sopia ainakin yhteistyön edellyttämistä yhteistoimintarakenteista, toimintamalleista sekä yhteistyön edellyttämästä tiedonkulusta.

Lisätietoja: Ville Majala, yhdyspintakoordinaattori, p. 044 440 3006, ville.majala@paijatha.fi