Järjestöneuvottelukunta

Järjestöneuvottelukunta edistää järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia Päijät-Hämeen hyvinvointialueella. Lisäksi sen tehtävänä on lisätä yhteiskehittämistä ja kumppanuutta hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi.

Aluehallitus päättää järjestöneuvottelukunnan kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä sekä hyväksyy järjestöneuvottelukunnan toimintasäännön.

Järjestöneuvottelukunta muodostetaan seuraavasti

 1. Järjestöjen jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat seuraavia teemallisia verkostoja
  • Lapset, perheet ja nuoret
  • Ikäihmiset ja omaishoito
  • Potilas- ja vammaistyö ja pitkäaikaissairaudet                       
  • Mielenterveys- ja päihdetyö
  • Liikunta ja urheilu
  • Työllisyys ja hanketoiminta
  • Kylä- ja vapaaehtoistoiminta
  • Kulttuuri- ja harrastustoiminta
  • Palvelutoiminta ja yhteiskunnallinen yrittäjyys
  • Turvallisuus ja varautuminen
 2. Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 3. Päijät-Hämeen liitosta yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen
 4. Päijät-Hämeen yrittäjistä yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen
 5. Päijät-Hämeessä toimivia oppilaitoksia edustamaan yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen
 6. Päijät-Hämeessä toimivia uskonnollisia yhteisöjä edustamaan yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen.

Järjestöneuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Esittelijänä toimii hyvinvointialueen edustaja.

Järjestöneuvottelukunta perustaa työnsä tueksi kolme työryhmää: järjestöjen toimintaedellytykset, viestintä ja järjestöjen palvelutoiminta.

Järjestöneuvottelukunnan toimikausi on puolet aluevaltuustokaudesta. Neuvottelukunta päättää itse mahdollisista toimikautensa aikaisista jäsenmuutoksista.

Aluehallitus on nimennyt 17.10.2022 järjestöneuvottelukunnan varsinaisiksi jäseniksi 18 henkilöä. Toimintasäännön mukakaan toimintakauden aikana tapahtuvat henkilöstömuutokset tehdään neuvottelukunnan sisällä. Neuvottelukunnan jäsenlistaus päivitetty 30.5.2024.

Päijät-Hämeen järjestöneuvottelukunta
Puheenjohtaja Tiina Mäkelävarapuheenjohtaja Jenni Parkkonen
Lapset, perheet ja nuoret Sami Metsärantavarajäsen Tiina Rintala-Siira
Ikäihmiset ja omaishoito Veikko Ikonenvarajäsen Pirjo Nieminen
Mari Pynnönenvarajäsen Virpi Veijanen
Potilas ja vammaisjärjestöt Pasi Mäkinenvarajäsen Kari Hyvärinen
Mikko Virtanenvarajäsen Pirkko Vaittinen
Mielenterveys- ja päihdetyö Jenni Parkkonenvarajäsen Heli Vaija
Liikunta ja urheilu Mai-Brit Salovarajäsen Marko Lindqvist
Työllisyys ja hanketoiminta Jouni Kantonenvarajäsen Toni Teräväinen
Kylä- ja vapaaehtoistoiminta Tiina Västilävarajäsen Sanna Kaukonen
Kulttuuri- ja harrastustoiminta Janika Salonenvarajäsen Laura Korkeila
Palvelutoiminta ja yhteiskunnalliset yritykset Tiina Mäkelävarajäsen Maria Korhonen
Turvallisuus ja varautuminen Salla Heiskanenvarajäsen Niko Ara
Hyvinvointialue Minna Veistilävarajäsen Risto Kuronen
Kirsi Kuusinen-Jamesvarajäsen Tuula Carroll
Maakuntaliitto Tarja Parviainenvarajäsen Saila Juntunen
Oppilaitokset Minna Lignellvarajäsen Irina Oksanen
Uskonnolliset yhteisöt Kari Eskelinenvarajäsen Tomi Alasalmi
Yrittäjät Juha Tähkänenvarajäsen Jouni Suonpää
Toimielimen esittelijä järjestökoordinaattori 044 482 5263