Orimattilan avosairaanhoidon palvelut osaksi hyvinvointialueen toimintaa

Orimattilan avosairaanhoidon vastaanottotoimintaa ollaan ottamassa hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi kesäkuun alusta 2024 lähtien. Aluehallitus käsittelee esitystä ensi maanantain kokouksessaan.

Tällä hetkellä Orimattilan avosairaanhoidon tuottaa Terveystalon Julkiset Palvelut Oy, ja ulkoistamissopimus päättyy toukokuun lopussa. Liikkeenluovutusta on valmisteltu yhteistyössä Terveystalon kanssa. Hoitohenkilöstö on pääosin siirtymässä hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Lääkäreiden rekrytointi on vielä kesken. Orimattilassa on hyvät mahdollisuudet muun muassa nuorten lääkäreiden erikoistumiskoulutukseen.

Avosairaanhoito sisältää Orimattilassa lääkäri- ja hoitajapalveluita ja muita lähipalveluita.

– Olemme valmistelleet palvelutuotannon omaksi tuotannoksi ottamista viime syksystä lähtien aluehallituksen aiemman päätöksen mukaisesti. Muutos vahvistaa omaa tuotantoamme ja nivellyttää Orimattilan avosairaanhoidon paremmin osaksi hyvinvointialueen muuta toimintaa, terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialajohtaja Tuomo Nieminen taustoittaa.

Tulosaluejohtaja Pertti Sopasen mukaan oman toiminnan hyödyt ovat ilmeiset.

– Sen myötä alueelliset toimintatavat kehittyvät ja tavoitteet yhtenevät. Henkilöstön liikkuminen eri yksiköiden välillä tulee olemaan sujuvampaa ja yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa selkeämpää. Myös digitaaliset palvelut tulevat osaksi omaa toimintaa, hän mainitsee muutamia esimerkkejä.

Digitaalisiin palveluihin lukeutuu muun muassa Päijät-Sote-sovellus, jonka käyttäjiksi orimattilalaiset pääsevät muutoksen myötä.