Omaishoitajat ovat pääosin tyytyväisiä palvelukokemukseensa

Yli 65-vuotiaiden omaishoitajat vastasivat kesällä järjestetyssä palautekyselyssä olevansa pääosin tyytyväisiä Ikääntyneiden asiakasohjauksen toimintaan. Palvelukokemuksen keskiarvoinen arvosana oli 4,6 kun asteikko oli yhdestä viiteen (1 täysin eri mieltä – 5 täysin samaa mieltä).

Myös palveluun pääsy (4,3), kohtelu (4,5) ja jatkosuunnitelman tekeminen (4,4) ansaitsivat vastaajien mielestä hyvät arvosanat.

– Omaishoitajat ovat pääosin kokeneet myös asiakasohjaajien työskentelyn olevan asiantuntevaa, ystävällistä ja asiakaslähtöistä, joten voimme olla ylpeitä työmme laadusta, iloitsee palvelupäällikkö Kirsi Virtanen.

Kehittämiskohteina nousi esiin omaishoidon vapaiden järjestäminen. Omaishoitajat ovat kokeneet, että puhelimitse tehtävä vapaiden varaus on hankalaa ja työlästä. Palautteen perusteella vapaiden varausjärjestelmää kehitetään. Sähköinen varausjärjestelmä on tavoitteena ottaa käyttöön vuoden 2024 aikana.

–  Kehitteillä olevan varausjärjestelmän on ensisijaisesti tarkoitus helpottaa omaishoitajien mahdollisuutta varata omaishoidon vapaita. Oletettavaa on, että varausjärjestelmän käyttöönotto vähentää yhteydenottoja omaishoidon palvelunumeroon, jonne asiakkaat ovat kokeneet ajoittain vaikeutta ”päästä läpi”. Yhteydenotto muissa omaishoitoon liittyvissä asioissa on siis mahdollisesti tulevaisuudessa helpompaa, Virtanen sanoo.

Palautekysely toteutettiin alkukesästä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ikääntyneiden asiakasohjauksessa.