Ohjatut omahoidot hyvinvointialueemme asukkaiden tukena

Ohjatut omahoidot tarjoavat varhaisen vaiheen tukea esimerkiksi aikuisen kokemaan mielialan laskuun, lapsen haastavaan käytökseen, neuvolaikäisen lapsen unihaasteisiin ja nuoren ahdistusoireiluun. Ohjatut omahoidot perustuvat asiakkaan tai vanhemman omaan työskentelyyn ja sote-ammattilaisen antamaan tukeen ohjelman läpikäymisessä.

Löydät omahoito-ohjelmat Mielenterveystalo-verkkosivuilta. Tutustu Mielenterveystalon omahoitoihin.

Ohjelmat ovat asiantuntijoiden laatimia kokonaisuuksia erilaisiin oireisiin, mielen hyvinvointiin ja haastaviin elämäntilanteisiin. Palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa HUS psykiatria yhteistyössä hyvinvointialueiden ja paikallisten aluekoordinaattoreiden kanssa.

Syksyllä tulossa uusia koulutuksia

Meidän alueellamme on tällä hetkellä tarjolla aikuisten ja nuorten ohjattujen omahoitojen koulutuksia. Ensi syksynä on mahdollista kouluttautua myös vanhemmille suunnattujen lasten ja pikkulasten ohjattujen omahoitojen toteuttamiseen. Koulutusmateriaali ja -konsepti on kehitetty valtakunnallisessa Terapiat etulinjaan -hankkeessa, joka osaltaan tukee Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeita läpi Suomen mielenterveysstrategian mukaisessa kehittämistyössä.

Varhain saatu tuki on vaikuttavaa

Ohjattu omahoito toimii yhdenmukaisena varhaisen vaiheen tukena läpi eri ikäryhmien ja elämäntilanteiden. Mielenterveystalon omahoito-ohjelmat perustuvat tutkittuun tietoon ja sisältävät aina myös harjoituksia ja työkaluja, joita voi hyödyntää arjessa.

Ammattilaiselle muutaman kuukauden mittainen koulutus antaa joustavan työkalun, jolla voi tarjota tutkittua perustietoa asiakkaalle ja opastaa häntä eri työkalujen käyttöönotossa. Esimerkiksi mielialaoireita pohtivan aikuisen kanssa voidaan harjoitella haastamaan omia ajatuksia, ahdistusta kokevan nuoren kanssa tehdä hengitysharjoituksia ja neuropsykiatrisia piirteitä omaavan lapsen vanhemman kanssa käydä läpi arkea helpottavia toimintatapoja. Menetelmän tavoitteena on tarjota apu nopeasti ja matalalla kynnyksellä, jolloin ehkäistään tilanteen vaikeutuminen. Varhain saatu tuki on vaikuttavaa.

Tietoa saatavilla ympäri vuorokauden

Mielenterveystalon materiaalit ovat saatavilla ympäri vuorokauden niin asiakkaille kuin ammattilaisillekin. Tämä luo tasavertaisen pohjan lähteä yhdessä tutkimaan materiaaleja ja harjoittelemaan tarvittavia taitoja kohti parempaa vointia.

Jos asiakas saa apua ohjatusta omahoidosta omassa haasteessaan, saattaa hän osata hakeutua saman tiedonlähteen äärelle myös myöhemmin elämässään, esimerkiksi lapsen asioissa. Ohjatuissa omahoidoissa on myös iso potentiaali ryhmämuotoisen tuen rakentamisessa yksilötyöskentelyn rinnalla.

Helmi Heinonen                                                 Maria Järvinen
interventiokoordinaattori                                asiantuntijasairaanhoitaja, mielenterveys- ja päihdehoitotyö

Kirjoittajat työskentelevät Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa.