Muistisairaan ja läheisen palvelupolku Päijät-Hämeessä

Muistiluotsit ovat Muistiliiton jäsenyhdistysten ylläpitämiä maakunnallisia asiantuntija- ja tukikeskuksia, jotka tarjoavat apua ja tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen.

Muistiluotsit muodostavat koko maan kattavan verkoston toimien 18 maakunnassa. Alueellisena toimijana on Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry. Muistiluotseissa vahvistetaan erityisesti muistisairauksiin liittyvää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa.

Päijät-Hämeen Muistiluotsin tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin kuuluvat hyvinvointialueen Neurologian ja Geriatrian poliklinikka, joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä muistiperheiden ohjautumiseksi järjestölähtöisen tuen piiriin.

Muistiluotsi tarjoaa muistiperheille alueella muunmuassa avointa kohtaamispaikkatoimintaa (Muistikahvilat), yksilöohjausta, ammatillisesti ohjattua vertaisryhmätoimintaa, virkistystä ja harrastetoimintaa. Toiminnassa on mukana noin 40 vapaaehtoistoimijaa.

Muistiluotsi toimii alueella eri yhteistyöverkostoissa muistiperheiden äänellä yhdessä kokemustoimijoiden kanssa ja levittää muistitietoa alueen asukkaille erilaisten tapahtumien ja luentojen kautta.

Mitä hyötyä toiminnasta on muistiperheille?

  • Tieto ja ymmärrys muistisairauksista lisääntyi
  • Oma hyvinvointi koheni
  • Osallisuuden kokemus vahvistui

Mitä hyötyä toiminnasta on vapaaehtoisille?

  • Vapaaehtoisena tekemä työ koettiin merkityksellisenä
  • Vapaaehtoisena toimiminen vaikutti myönteisesti omaan hyvinvointiin
  • Vapaaehtoinen sai hyvin apua ja tukea vapaaehtoistehtävässä toimimiseen

Mitä hyötyä toiminnasta on yhteistyökumppaneille?

  • Alueella toimiva Muistiluotsikeskuksen toiminta koettiin asiantuntevaksi ja osaavaksi
  • Muistiluotsin toiminta koettiin hyödyttävän erinomaisesti alueen muistiperheitä ja heidän hyvinvointiansa ja yhteistyö edisti muistisairaan ja läheisen palvelupolun toimivuutta

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Muistiyhdistys
Hämeenkatu 5 A 5, 15110 Lahti (3 krs.)
p. (03) 735 1681
toimisto(a)ph-muistiyhdistys.fi