Monet palvelut asiakkaille edelleen maksuttomia

Aluehallitus käsitteli tänään 29.5. asiakasmaksujen periaatteita osana talousarvion valmistelua ja esittää aluevaltuustolle, että monet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut säilyvät edelleen asiakkaille maksuttomina. Maksullisista palveluista esitetään veloitettavaksi lainmukaiset enimmäismaksut.

Asiakasmaksulain mukaan maksuttomia palveluita ovat esimerkiksi perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot ja raskaana olevien tutkimus, hoito ja seuranta äitiyspoliklinikoilla. Alaikäisiltä asiakkailta ei peritä enää maksuja poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta.

Enimmäismaksun periaatteesta poiketen muun muassa ikääntyneiden ravitsemusterapiakäynti sekä lapsiperheiden lyhytaikainen ja säännöllinen kotipalvelu ovat maksuttomia. Veteraanien ja rintamaveteraanien poliklinikkakäynnit, avosairaanhoito ja suun terveydenhuollon käynnit ovat edelleen maksuttomia, eikä niistä peritä perus- tai toimenpidemaksuja. Sotiemme veteraanien elämän viimeisten vuosien tukeminen nähdään arvokkaana.

Maksullisena säilyy esimerkiksi lääkärillä käynti sote-keskuksessa, jollei asiakas valitse sote-keskuksen vuosimaksua. Maksu peritään myös käynnin korvaavasta digitaalisesta palvelusta. Digitaaliset eli sähköiset palvelut kerryttävät maksukattoa samalla tavoin kuin perinteiset käyntiin perustuvat palvelut.

Maksuvapautus vain tietyin ehdoin

Maksun alentamisesta tai sen perimättä jättämisestä voidaan tehdä päätös, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Asiakkaan kokemus hoidon laadusta tai sen vaikuttavuudesta ei oikeuta asiakasmaksuvapautukseen.

– Pettymys hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen poikii paljon oikaisuvaatimuksia yksilöjaoksen käsiteltäväksi. Näiden anomusten tekeminen vie turhaan asiakkaan voimavaroja, sillä ne eivät johda maksun alentamiseen tai poistamiseen, toteaa jaoksen puheenjohtaja Sari Niinistö.

Hän kehottaakin antamaan tällaisen palautteen verkkosivujen kautta osoitteessa paijat-sote.fi tai olemaan yhteydessä sosiaali- ja potilasasiamiehiin. Jos hoito on ollut virheellistä, asiakas voi tehdä potilasvahinkoilmoituksen.

Aluevaltuusto päättää asiakasmaksujen periaatteista seuraavassa kokouksessaan.