Lastensuojelun perheterapeutit kokoontuvat Lahdessa

Maanantaina 5. kesäkuuta yli 20 lastensuojelun perheterapeuttia eri puolilta Suomea verkostoituu Lahdessa Nikkilän toimintayksikössä. Perhekuntoutusohjaajat Eija Kastarinen lastensuojelun toimintayksiköstä Salpakankaalta ja Sari Karttunen-Shilman Nikkilän yksiköstä esittelevät vierailijoille, miten systeemistä työmuotoa hyödynnetään lastensuojelussa Päijät-Hämeessä. 

Kastarinen ja Karttunen-Shilman vastaavat vanhemmuustyöskentelystä omissa lastensuojelulaitoksissaan sekä osallistuvat sosiaalityön systeemisiin tiimeihin perheterapeutteina. Lisäksi Kastarinen toimii systeemisen työotteen kouluttajana Päijät-Hämeen alueella. 

Mitä on systeeminen työ ja miten sitä hyödynnetään lastensuojelussa? 

Systeemisessä työotteessa lasten ja perheiden elämä nähdään laajana kokonaisuutena, jonka kaikki osat vaikuttavat toisiinsa. Eri palveluissa toimivat työntekijät ovat myös osa perheen systeemiä, ja heidän valintojensa vaikutukset lapseen ja perheeseen huomioidaan. 

Työskentelyssä panostetaan luottamuksen rakentamiseen asiakassuhteessa. Yhdessä lapsi, perhe, sosiaalityöntekijät ja muut ammattilaiset tai läheiset etsivät perheen tilanteen taustalla vaikuttavia tekijöitä ja pohtivat erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. 

 – Käytännön työssä olemme huomanneet, että asiakkaiden sekä työntekijöiden ymmärrys asiakasperheiden omasta tilanteesta on lisääntynyt. Tämä lisää myös mahdollisuuksia muutokseen, sanoo perhekuntoutusohjaaja Eija Kastarinen.  

Verkostoitumisen kimmokkeena alkujaan Tulevaisuuden lastensuojelu -hanke 

Päijät-Hämeessä systeemis työmuotoa lähdettiin kehittämään ja jalkauttamaan lastensuojelun tiimeihin Tulevaisuuden lastensuojeluhankkeen puitteissa vuosina 2020–2022. 

Työmuotoa kehitetään edelleen alueellamme. Myös kesäkuussa kokoontuvaa perheterapeuttien verkostoa aloiteltiin hankkeen aikana, ja hankkeen loppuessa vuonna 2022 verkosto laajeni käsittämään kaikki hyvinvointialueet. Verkosto tarjoaa vertaistukea sekä ideoita ja oppia omaan työhön perheterapeuttina toimiessa.