Lahden sote-keskukselle on edelleen tarve löytää toimivammat ja edullisemmat tilat

Jatkamme työtä löytääksemme Lahden sote-keskukselle toimivammat ja kustannustehokkaammat tilat, vaikka kilpailutus vuokrattavasta uudisrakennuksesta on päätetty keskeyttää.

– Tarve toimintaan paremmin soveltuville, saavutettavammille ja edullisemmille tiloille ei ole poistunut. Ongelma ei koske yksin Lahtea, vaan hyvinvointialueet kaikkialla maassa saivat perinnöksi osin epätarkoituksenmukaisia tiloja ja epäedullisia vuokrasopimuksia. Käymme nyt koko maakunnassa läpi käytössämme olevat tilat, tarpeemme ja sopimuksemme, Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen kertoo.

Tilakustannuksista säästäminen on yksi pääkeinoista hyvinvointialueen talouden hallinnassa. Toimipisteverkkoa on Virolaisen mukaan tarkasteltava maakunnallisena kokonaisuutena. Näistä syistä hyvinvointialue selvittää kaikkien käytössä olevien tilojensa tehokkuuden parantamista ja tiivistämismahdollisuuksia.

Lahden sote-keskuksen uusien toimitilojen hankinta keskeytettiin, koska määräaikaan mennessä ei tullut yhtään tarjousta. Hyvinvointialueen arvion mukaan tarjoajat epäröivät riskien kasvavan niille liian suuriksi, jos hanke ei olisikaan edennyt lupa- ja kaavoitusprosesseissa hyvinvointialueen edellyttämässä aikataulussa.

Hyvinvointialue etsi kilpailutuksella paikkaa uudisrakennukselle, johon Lahden sote-keskus olisi siirtynyt pitkäaikaiseksi vuokralaiseksi. Uudisrakennus säästäisi hyvinvointialueen kustannuksia, koska neliötarve voidaan alusta lähtien suunnitella niukemmaksi. Toimintaa keskittämällä alue voisi myös luopua joistakin muista vuokrakäytössään olevista tiloista.

Päätöksiä tehtävä nyt nopealla aikataululla 

Lahden sote-keskus toimii Harjukadulla entisen kaupunginsairaalan tiloissa, joista hyvinvointialueella on vuokrasopimus LähiTapiolan kiinteistörahaston kanssa. Nykyinen vuokranantaja on valittanut hyvinvointialueen hankintamenettelystä markkinaoikeuteen. Syynä on valittajan mukaan tarjouskilpailun liian lyhyt kesto suhteessa kilpailun ehtoihin.

Petri Virolaisen mukaan tarjouskilpailu oli aito. Tiukka aikataulu johtui siitä, että hyvinvointialueen on varauduttava uudisrakentamiseen, ja nykyisten tilojen irtisanomismahdollisuus on ajallisesti rajallinen.

– Nykyisten tilojen vuokrasopimuksen voi purkaa ilman korvauksia vielä kahden seuraavan vuoden aikana, joten uusien tilojen olisi valmistuttava vuoden 2026 lopulla, Virolainen sanoo.

Harjukadun tiloja ei ole mahdollista muuttaa tarkoituksenmukaisemmiksi remontoimalla, koska hukkatilaa kuten käytäviä ja vuodeosastomaisia rakenteita on paljon. Tilat eivät sovellu myöskään hyvinvointialueen muuhun toimintaan.

Hyvinvointialue harkitsee nyt uutta kilpailutusta sekä sitä, voidaanko sijaintiin liittyviä tai muita ehtoja määritellä väljemmiksi. Alue arvioi samalla, millaisia lisäkustannuksia seuraisi, jos sote-keskuksen pitäisi rakennushankkeen viivästymisen vuoksi siirtyä väliaikaisiin väistötiloihin.