Lääkitysturvallisuus paranee yhteistyössä apteekkien kanssa

image received via email

 

 

 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Lääkitysturvallisuus paranee yhteistyössä apteekkien kanssa

Päijät-Hämeessä otetaan tällä viikolla käyttöön hyvinvointialueen ja apteekkien välinen vaaratilanteiden raportointijärjestelmä. Tavoitteena on parantaa lääkitysturvallisuutta ja vähentää lääkitykseen liittyviä riskitilanteita yhteistyöllä.

Kyseessä on tekninen työkalu, jonka kautta voidaan välittää tietoa asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavista tapahtumista apteekkien ja hyvinvointialueen välillä. Järjestelmänä käytetään HaiPro:ta, joka on terveydenhuollossa yleisesti käytetty vaaratapahtumien raportointityökalu. Päijät-Häme on Suomen neljäs hyvinvointialue, jossa järjestelmä otetaan käyttöön apteekkien ja hyvinvointialueen välille.

Järjestelmän kautta välitetään tietoa lääkitykseen liittyvistä riski- ja poikkeamatilanteista apteekkien ja hyvinvointialueen välillä sujuvasti ja reaaliaikaisesti.

– Jos jatkossa esimerkiksi apteekissa huomataan, että potilaan reseptissä on virhe, apteekin henkilökunta tekee tästä kirjauksen järjestelmään. Sieltä tieto ohjautuu suoraan reseptin kirjoittaneeseen yksikköön, kuten sote-keskukseen tai sairaalan osastolle, Suomen Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori Tiina Koskenkorva kertoo.

– Apteekeista saatava tieto on arvokasta Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä toiminnan ja prossien kehittämisessä. Rajapinnan avaaminen mahdollistaa myös entistä tiiviimmän yhteistyön rakentamisen hyvinvointialueen ja apteekkien välillä, jonka avulla varmistetaan sujuvampi asiakkaan hoitopolku ja palvelun laatu, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointialueen omavalvontajohtaja Armi Hyry.

Ilmoitukset luottamuksellisia ja anonyymejä

Aiemmin lääkitykseen liittyvät riskitilanteet ja reseptien poikkeamat ovat jääneet vain farmaseuttien ja lääkäreiden välille. Jatkossa tällaiset riskitilanteet raportoidaan ja hyvinvointialueiden yksiköt saavat niistä tiedot käyttöönsä. Näin kehitetään sekä terveydenhuollon että apteekkien asiakas- ja potilasturvallisuutta. 

– Vaara- ja riskitilanteisiin liittyvät ilmoitukset tehdään aina luottamuksellisesti ja anonyymisti. Tarkoituksena ei ole osoittaa sormella virheen tehnyttä tahoa, vaan idea on välittää tietoa puolin ja toisin apteekkien ja hyvinvointialueen välillä. Mahdollisista potilasturvallisuuteen liittyvistä riskeistä raportoidaan, jotta riskeistä voitaisiin oppia ja niitä voitaisiin tulevaisuudessa ennaltaehkäistä, Koskenkorva sanoo.

 

Lisätietoja:
Tiina Koskenkorva, asiantuntijaproviisori, Apteekkariliitto, p. 010 6801 428
Armi Hyry, omavalvontajohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, p. 044 440 3744

 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)