Kumppanuusfoorumit

Päijät-Hämeen kumppanuusfoorumi on kaikille alueen yhdistyksille ja järjestöille sekä yhteistyökumppaneiden järjestöyhteyshenkilöille avoin tilaisuus ajankohtaisten järjestöyhteistyön asioiden yhteiselle käsittelylle ja yhteiskehittämiselle.

Järjestöneuvottelukunnan viestintätyöryhmä vastaa yhdessä järjestökoordinaattorin kanssa tilaisuuksien suunnittelusta, toteutuksesta ja tiedotuksesta. Kumppanuusfoorumit toteutetaan vuosittain keväällä ja syksyllä.

Seuraava Kumppanuusfoorumi 15.10.2024 klo 14-16, Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti.
Aiheena: Vertaistoiminta

Kumppanuusfoorumi 16.4.2024 klo 14-16, Fellmannia, Kirkkokatua 27, Lahti.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Lisäksi kuulemme hyvinvointialueen yhdenvertaisuus -ja tasa-arvosuunnitelmasta.

Materiaalit

Kumppanuusfoorumin 31.10.2023 materiaalit

Kumppanuusfoorumi 31.10.2023
Päijät-Hämeen järjestöneuvottelukunnan verkostojen esittely, Tiina Mäkelä
Hyvinvointialueen järjestöavustukset, Helena Haaja

Lisätiedot: järjestökoordinaattori