Kevään Kumppanuusfoorumissa keskusteltiin järjestöyhteistyöstä

Kumppanuusfoorumi järjestettiin maanantaina 17.4.2023 klo 16–18 Fellmannian auditoriossa Lahdessa. Teemana ollut järjestöyhteistyö innosti Kumppanuusfoorumiin paikalle 78 järjestöyhteistyöstä kiinnostunutta.

– Osallistujamäärän perusteella tilaisuus nähdään todella tarpeelliseksi. Kumppanuusfoorumilla on tärkeä rooli järjestöjen kuulemisessa ja monitoimijaisessa yhteistyössä, järjestökoordinaattori Helena Haaja iloitsee.

Hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen avasi tilaisuuden ja korosti puheenvuorossaan yhteistyön merkitystä.

– Päijät-Hämeen hyvinvointialueen keskeisiä strategisia tavoitteita on asiakkaiden toiveiden kuuluminen ja niiden huomioiminen palveluidun tarjonnassa, Virolainen avasi.

– Haluamme tietää käyttäjiltä mitä meiltä odotetaan. Toinen keskeinen tavoite on yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö erilaisten järjestöjen ja muiden kumppanien kanssa on erinomainen tapa tavoitella näitä molempia tavoitteita. Kumppaneillamme on erinomaista osaamista ja heillä on myös hyvä käsitys palvelunkäyttäjien tarpeesta. Päijät-Hämeessä on tehty hienoa järjestöyhteistyötä jo pitkään ja toivomme sen jatkuvan entistä sujuvammin uudessa hyvinvointialueen organisaatiossa, hän totesi.

Myös alueellinen hyvinvointikoordinaattori Heli Lehtovaara painotti omassa puheenvuorossaan yhteistyön jatkuvuuden ja juurtumisen tärkeyttä.

Foorumin työpajoissa keskusteltiin järjestöyhteistyön toimivuudesta ja kehittämiskohteista. Järjestöyhteistyötä tarkasteltiin järjestöjen keskinäisenä toimintana sekä kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyön kautta.

Järjestöjen keskinäisessä yhteistyössä suuri rooli on verkostojen toiminnalla. Verkostot toimivat kohderyhmän tai substanssin ympärillä. Verkostot ovat avoimia kaikille yhdistystoimijoille. Verkostoista valitut edustajat muodostavat hyvinvointialueen järjestöneuvottelukunnan. Yhteistyön hyödyt säästävät resursseja ja lisäävät vaikutuksia suoraan asukkaille ja asiakkaille.

Tärkeimpinä järjestöyhteistyön kehittämiskohteina hyvinvointialueen kanssa nähtiin toimintaedellytysten turvaaminen ja yhteistyön tiivistäminen sekä riittävä ja ajantasainen tiedottaminen. Hyvinvointialueen verkkosivujen kehittämiseen saatiin järjestöiltä tärkeää tietoa tarpeista ja saavutettavuudesta.

Päijät-Hämeen järjestöneuvottelukunta järjestää Kumppanuusfoorumin kahdesti vuodessa. Syksyn kumppanuusfoorumin vuoro on tiistaina 31. lokakuuta 2023. Tarkemmin ohjelmasta tiedotetaan syksyllä.