Kokemusasiantuntija keventää asiakkaan mieltä ja ammattilaisen työtaakkaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on järjestetty kevään aikana kaksi erilaista koulutettujen kokemusasiantuntijoiden ohjaamaa ryhmää. Ryhmät kokoontuivat Hollolassa työpajalla ja sote-keskuksessa.

Ryhmänohjauksen perustana olivat kokemusasiantuntijoiden omat kokemukset muun muassa sairastumisesta, masennuksesta ja tekijöistä, jotka ovat auttaneet toipumisessa. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kokemusasiantuntijat Katariina Valkonen ja Piia Suojala jakoivat osallistujille avoimesti omia oivalluksiaan ja oppejaan toipumisen tueksi.

Ryhmien tavoitteena oli tukea osallistujien pystyvyyden tunnetta, kannustaa toipumiseen ja tarjota vertaistukea. Mukaan oli mahdollista tulla oman toimintakykynsä mukaisesti, eikä omien kokemuksien jakamista vaadittu.

Koulutetulla kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta, sairastamisesta, hoidoista ja kuntoutumista edistäneistä asioista tai läheisenä toimimisesta.

– Kokemusasiantuntija on ääni ja kasvot selviytyjälle. Hän on kuuntelija, kuulija ja kannustaja, Katariina Valkonen taustoittaa.

Kokemusasiantuntija ei ole hoitaja tai lääkäri, vaan sijoittuu ammattilaisen ja asiakkaan väliin informaation välittäjänä ja tulkkina. Hänen tuellaan vaikeidenkin asioiden puheeksi ottaminen ja niistä keskusteleminen voivat onnistua helpommin.

Masentuneille oma ryhmä

Ohjatut ryhmät kokoontuivat kerran viikossa kaksi tuntia kerrallaan viidellä eri tapaamiskerralla.

­– Yhdessä esimerkiksi keskustelimme, miltä masennus tuntuu, millaisia ensioireet voivat olla ja millaisia kehollisia tuntemuksia voi tulla. Keskusteluissa käytiin myös läpi, miten voi itse vaikuttaa omaan toipumiseensa ja löytää hyviä omahoitokeinoja, Piia Suojala kertoo.

Lisäksi ryhmässä harjoiteltiin rentoutumista, ajankäytön hallintaa ja menetelmiä stressin lievittämiseksi. Ryhmätapaamisen jälkeen osallistujilla oli tarvittaessa mahdollisuus jäädä lyhyeen yksilökeskusteluun.

Palautteiden perusteella kaikki osallistujat kokivat hyötyneensä ryhmästä, saaneensa käytännön vinkkejä toipumiseensa ja toivoa siitä, että parantuminen voi olla mahdollista.

Yksilövastaanotto laajenee Hollolasta Orimattilaan

Hollolan sote-keskuksessa aloitettiin tänä keväänä myös kokeilu kokemusasiantuntijan yksilövastaanotosta. Yksilövastaanoton tarkoituksena on tukea asiakasta hoitaja- ja lääkärikäyntien rinnalla, tarjota keskustelutukea ja löytää yhdessä keinoja arjen haasteista selviytymiseen.

Tavoitteena on, että vastaanotolla asiakas tulee kuulluksi ja saa toivoa vaikeaan elämäntilanteeseen. Kokemusasiantuntija voi myös toimia asiakkaan tukena terveydenhuollon asioissa, esimerkiksi lääkärikäynnillä.

Kokemusasiantuntijavastaanotolle voi ohjata erilaisten haasteiden kanssa kamppailevia asiakkaita. Tarkoituksena on samalla keventää ammattilaisten työtaakkaa, kun kokemusasiantuntija on mukana tarjoamassa vertaistukea.

Yksilövastaanoton palautteiden perusteella asiakkaat ovat kokeneet ahdistuksensa vähentyneen ja vastaanottokäynnit kannattelevana tekijänä oman hoitosuhteen rinnalla.

Kokemusasiantuntijan vastaanottotoiminta laajenee syksyllä 2023 Orimattilan sote-keskukseen.