Uratarina: Kokemusasiantuntija Katariinan työkaluna oma elämäntarina

Kokemusasiantuntija Katariina työtenkijätarina Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Kun lääkäri totesi Katariinalle, että lähihoitajana palvelutalossa työskenteleminen ei ollut enää mahdollista, oli Katariinan mietittävä, miten käsitellä tilannetta ja miten elää sairautensa kanssa. Sairauden viitoittamana työura ohjautui yhdistykseen ohjaajan työhön.

–Mietin, onko minusta vielä työelämään- Uudessa työssä minut otettiin kuitenkin ihanasti vastaan ja kerrottiin, että olen siellä juuri oikeassa paikassa, Katariina muistelee.

Hyppy hanketyöhön ja kokemusasiantuntijaksi

Katariina osallistui Päijät-Soten asiakasraatiin, jossa hän tuurasi vakituista asiakasraadin jäsentä. Mukana raadissa oli myös Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen edustaja, joka kiinnitti huomiota Katariinan tapaan tuoda asiakasnäkökulmaa esille. Katariinaa pyydettiin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen kehittäjäasiakkaaksi.

–En ollut koskaan edes kuullut, että tällainen tehtävä on olemassa. Lähdin kuitenkin ennakkoluulottomasti mukaan hankkeeseen tuomaan asiakasnäkökulmaa sote-kehittämiseen, Katariina kertoo.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa oli jo tunnistettu tarve asiakasnäkökulman vahvemmalle esiin nostamiselle. Kun sopiva tekijä löytyi, uskallettiin kokeilla jotain uutta ja innovatiivista. Katariina kouluttautui kokemusasiantuntijaksi ja hankkeessa alettiin tarkastella, millaisilla keinoilla kokemusasiantuntijuutta voitaisiin hyödyntää asiakkaiden parhaaksi.

Kokemusasiantuntija-koulutukseen voi lähteä, kun henkilö on kuntoutunut niin paljon, että omaa tarinaansa kertomalla voi luoda toivoa muille. –Koulutuksessa opetellaan muun muassa kertomaan oma elämäntarina vaiheittain yhdessä esityksessä, Katariina kertoo.

Samanlaista kykyä jäsennellä omaa elämää tarvitaan esimerkiksi urasuunnittelussa, ja oman urapolun hahmottelussa. -Asioiden vaikutussuhteiden ymmärtäminen, itsetuntemuksen ja itsereflektion merkitys korostuvat kokemusasiantuntijuudessa, Katariina tiivistää.

Kokemusasiantuntijan rooli tarvitsee äänitorvia

Katariina on kehittänyt työnsä sisältöä kokemusasiantuntija-roolin lisäksi myös omien vahvuuksiensa kautta. Katariinan työtehtävät sisältävät hanketyön lisäksi ryhmien vetämistä, kokemusasiantuntijan vastaanottotyötä ja esiintymisiä erilaissa tilaisuuksissa. –Näen itseni tekemässä todella isoa asiaa päijäthämäläisten hyväksi, kertoo Katariina merkityksellisestä työstään.

Katariinan työssä korostuu oman tehtävänkuvan kehittäminen ja siitä kertominen, jotta uudet kehittäjäasiakkaan ja kokemusasiantuntijan tehtävänkuvat tulevat hyvinvointialueella tutuiksi. Katariina haaveillee siitä, että Päijät-Hämeeseen saataisiin pysyvä kokemusasiantuntijatoiminnan malli. Tämän eteen Katariina haluaa osaltaan työskennellä.

Kokemusasiantuntijat työtehtävät sisältävät hanketyön lisäksi ryhmien vetämistä, kokemusasiantuntijan vastaanottotyötä ja esiintymisiä erilaissa tilaisuuksissa.

Katariina

Kokemusasiantuntijan kutsuminen mukaan erilaisiin kehittämistehtäviin käynnistyi hitaasti, mutta kun rooli tunnistettiin, on Katariina ollut asiakkaan äänenä monissa eri kehittämiskokonaisuuksissa. Myös kokemusasiantuntijan itsenäisesti pitämät asiakasvastaanotot hämmensivät aluksi sote-ammattilaisia, ja asiakkaiden ohjautumisessa vastaanotoille oli haasteita. Kun palvelu kehittyi ja vakiintui, sen asiakkaille ja organisaatiolle tuottama merkitys ja hyödyt tunnistettiin.

Kokemusasiantuntija-tehtävä kaipaa vielä paljon tietoisuuden kasvattamista niin ammattilaisten kuin asiakkaiden keskuudessa. Kokemusasiantuntijan rooli toimii erinomaisena esimerkkinä uudenlaisesta tehtävänkuvasta, jolla pyritään tukemaan sote-palvelujen ruuhkautunutta kysyntää välittömästi asiakas-työhön vaikuttavalla tavalla.

Katariina muistuttaa, että kokemusasiantuntijaa voisi hyödyntää myös työyhteisöjen sisällä. –Esimerkiksi taito kohdata asiakas on aihe, josta mielelläni puhun sote-alan ammattilaisille ja opiskelijoille.

Työssä jaksaminen, merkityksellisyys ja unelmat

Katariina työskentelee osa-aikaisesti. Hän kokee, että työntekijän yksilöllisten tarpeiden huomioiminen on urajohtamisen näkökulmasta merkityksellistä – työtä muokataan vastaamaan työntekijän jaksamista ja toimintakykyä. –On hienoa, että työaika on huomioitu. Minua ei polteta loppuun, vaikka haluaisin kuinka porskuttaa menemään, Katariina kuvailee.

Vaikka kokemusasiantuntija hyödyntää omia kokemuksia sairaudestaan, ei sairaus määritä kokemusasiantuntijan työtä. –Minä en ole se diagnoosi, vaan minä olen minä ja teen tätä työtä, koska tykkään siitä, Katariina kertoo. Katariinalla on työssään tukena myös mentori. Lisäksi omaan jaksamiseen saa tukea omista työyhteisöistä, joissa arvostetaan Katariinan työpanosta ja huolehditaan hänen jaksamisestaan.

Katariina kertoo olevansa suorituskeskeinen ja määrätietoinen ihminen. –Lähihoitajatutkinnon luin sillä ajatuksella, että minusta tulisi joskus sosionomi. Sitä ei tullut, mutta polku on johtanut aina asiasta toiseen ilman, että sitä on tarvinnut ihan hirveästi edes miettiä. Olen tosi tyytyväinen, että tilaisuuksia on tullut. Kun niihin vain tarttuu, ei voi koskaan tietää, mihin se johtaa. Olen aina tosi mielenkiinnolla ja innoissani lähdössä uusiin juttuihin, ja sen takia olen nyt tässä. Jos olisin lukenut sosionomiksi, en välttämättä olisi tekemässä juuri tätä kokemusasiantuntijan tärkeää työtä, Katariina pohtii.

Omiksi ura-ankkureikseen Katariina tunnistaa asiakastyön, kyvyn herättää ihmisissä ajatuksia ja mahdollisuuden auttaa muita. Katariinalle on ollut tärkeää mahdollisuus edistää tärkeiksi kokemiaan asioita ja kehittää uusia palveluja. Lisäksi Katariinaa motivoi omien kokemusten hyödyntäminen työssään.

Oma sairaus on opettanut Katariinaa elämään hetkessä, päivä kerrallaan. Hän ei luo tällä hetkellä omalle uralleen isoja tavoitteita. –Tavallaan pelkään niitä pettymyksiä, Katariina kertoo sairauteensa viitaten. Katariinalla ei ole ajatuksia siitä, mitä haluaa tehdä kymmenen vuoden päästä. Nykyinen työ on mielekästä ja palkitsevaa. –Keskityn tehtäviin, joissa tiedän olevani hyvä ja hyödyksi.

Katariinan uratarina osoittaa, kuinka elämän eri vaiheet vaikuttavat työuraan ja nivoutuvat osaksi sitä. Omat valinnat, oma asenne, omat voimavarat, työkyky ja jopa sattuma vaikuttavat kaikki yhdessä työuran suuntaan ja työuralla etenemiseen. Pieniä unelmia Katariinalla on. –Unelmani on se, että kehityn työssäni koko ajan lisää, että kehitys ei lopu missään vaiheessa. Toivon, että pystyn koko ajan antamaan asiakkailleni heidän tarvitsemansa tuen. Lisäksi toivon, että oppisin perhokalastamaan, Katariina kertoo iloisena.

Lisätietoja urapoluista ja uramallista Päijät-Hämeen hyvinvointialueella

Virpi Lehtinen
projektipäällikkö
virpi.lehtinen@paijatha.fi

Anne Saari
projektisuunnittelija
anne.saari@paijatha.fi

Teksti

Sanna Kok
HR-asiantuntija, rekrymarkkinointi

Virpi Lehtinen
projektipäällikkö
virpi.lehtinen@paijatha.fi

Lue lisää uratarinoita tästä.

Tule meille työkaveriksi, ole yhteydessä rekrytointiin!

rekrytointi@paijatha.fi
Linjakatu 5, 15100 Lahti
044 719 5018