Kokemuksia hyvinvointialueesta: Näin työntekijät omistavat työnsä

Akuutti24 esihenkilöt kertovat kokemuksia hyvinvointialueesta näin työntekijät omistavat työnsä blogi Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tavoitteena on tulla alan parhaaksi julkiseksi työpaikaksi. Lue miten kannustamme työyhteisöjä uudistamaan toimintakulttuuriaan kohti osaavaa johtamista.

Esihenkilö mahdollistajana, ei vastausautomaattina

Akuutti24:n esihenkilöt Auli Jurvaniemi, Tuula Valtonen ja Taru-Tuulia Pulkkinen ovat lähteneet tiimiensä kanssa rohkeasti uudistamaan työn toimintakulttuuria. Vaikka heidän sanojensa mukaan ollaan vasta alkumetreillä, onnistumisen kokemuksia näkyy jo työarjessa.

Alkusysäys kohti osallistavaa johtamisotetta tapahtui korona-aikaan henkilöstökyselyn kautta. –Saimme vahvaa palautetta henkilöstöltä. He kokivat, etteivät voi vaikuttaa omaan työhönsä, Akuutti24:n ylihoitaja Pirjo Orre kuvailee. –Esihenkilö on aikaisemmin ollut vastausautomaatti, jolta toivotaan pulmiin valmiita ratkaisuja. 

Osallistavaan työn johtamiseen lähdettiin jakamalla työn eri osa-alueet osaprosesseiksi. Jokaisen osaprosessin vastuualueet määriteltiin tarkasti. –Osaprosessien omistajat ovat innostuneita ja kokevat, että saavat työhönsä lisää sisältöä, kun saavat kehittää työtään, erikoissairaanhoidon päivystyksen apulaisosastonhoitaja Tuula iloitsee.  

Osaprosessit obduktion logistiikasta välipalakaapin valvontaan 

Osaprosessien tilanteet vaihtelevat ja erilaisia käytäntöjä hiotaan työarjessa. Esihenkilöt näkevät kehitystyön potentiaalin ja suunnittelevat työvuoroja niin, ettei kaikkea kehittämistyötä tarvitse tehdä työn ohessa. Etenemistä ja kokemuksia seurataan säännöllisesti. 

–Henkilökunta saa tuoda ideoitaan esiin kuukausittain järjestettävässä palaverissa, päivystysosaston osastonhoitaja Taru-Tuulian kertoo. –Ideoita saa tuoda vapaasti esiin tai kirjoittaa Teamsin esityslistaan tai viikkopalaverivihkoon. Taru-Tuulian tiimillä on selviämishoitoyksikön, akuuttilääketieteen potilaiden sekä operatiiviset osaprosessit.  

Tuulan yksikössä ideoita heitellään käytävän valkotaululle sekä Teams-kanavalle. Osaprosessit ovat hyvin käytännönläheisiä, obduktion logistiikasta välipalakaapin valvontaan. –Yksi hyvinkin käytännöllinen esimerkki on ollut EKG-laitteiden yläpuolelle asennettu hylly työvälineiden säilytystä varten. Tavarat löytyvät nyt helpommin ja työtä saadaan jouhevammaksi, Tuula kuvailee. 

Akuutti24 esihenkilöt kertovat kokemuksia hyvinvointialueesta näin työntekijät omistavat työnsä blogi Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Mikä on Akuutti24?

Akuutti24 vastaa alueemme ympärivuorokautisesta päivystyksestä ja ensihoitopalveluista. Akuutissa toimii myös selviämishoitoyksikkö, ensihoitoyksikkö sekä päivystysosasto. Akuutti sijaitsee Päijät-Hämeen keskussairaalan yhteydessä Lahdessa,

Tiimi tuntee työnsä parhaiten, esihenkilö rakentaa siltoja 

Jokainen esihenkilö kehuu osallistavan johtamisen mallia. –Päivittäin työtään tekevät tietävät parhaiten mikä voi helpottaa omaa työtä. Tuntuu hyvältä nähdä, kuinka osaprosessien omistajat uskaltavat ottaa roolinsa haltuun, Taru-Tuulia kehuu tiimiään.  

Kotisairaalan apulaisosastonhoitaja Auli pitää tiimiään kehittämisen avainpelaajina. –Henkilöstö tykkää, kun ettei työ ole ylhäältä käsin johdettua, vaan yhdessä osaprosessin omistajien kanssa. Myös Auli huomaa, että kehittämistyö on saanut tiimin loistamaan kirkkaammin. –Osaprosessin omistajilla on erinomainen tsemppi ja yhteishenki ja joidenkin osaprosessien kanssa ollaan jo aika pitkällä. 

Tuen, autan ja neuvon, mutten anna valmiita vastauksia. 

Apulaisosastonhoitaja Tuula Valtonen
kotisairaala päijät-hämeen hyvinvointialue henkilökuntaa sähköauto

Kehittäminen luo uutta ajattelua ja mielekästä työkulttuuria 

Akuutin kehitystyö on aloitettu jo ennen henkilöstöohjelmaa, mutta tekemistä riittää edelleen. Apua on saatu Profiantin strategisen uudistumisen sekä toiminnan ja tuotannon sujuvuuden asiantuntija Upi Laakkoselta, joka on myös mukana henkilöstöohjelman toimeenpanon eteenpäin viemisessä. 

Ensihoitopäällikkö Sami Rive nostaa kehitystyön haasteeksi kolmivuorotyön. –Akuutissa on viisi todella erilaista ydinprosessia ja vuorotyön luonne haastaa. Koko henkilöstö ei ole koskaan yhtä aikaa paikalla eikä ole yhteistä kotipesää. Osaamisen johtamisen toimintamalli osaprosesseineen olisi varmasti ollut helpompi pilotoida päivätyöyksikössä. Me kuitenkin olemme todiste siitä, että tämä on mahdollista myös yksikössä, jossa tehdään kolmivuorotyötä, Sami summaa. 

Akuutti24 kannustaa esihenkilöitä rohkeasti kehittämään yksikkönsä toimintakulttuuria ja haastamaan arjen toimintaa. Kun henkilöstö sopii asioita keskenään ja etsii itse ratkaisuja, synnytetään onnistumisen kokemuksia ja esihenkilö voi toimia tiimin tukena ja sillanrakentajana eri toimialojen välillä. 

Rekrytiimi kuva avoimet työpaikat rekrytointi päijät-hämeen hyvinvointialue

Tervetuloa hyvinvoinnintekijäksi!

Ota yhteyttä suoraan rekrytiimiin:

p. 044 719 5018
rekrytointi@paijatha.fi
Linjakatu 5, 15100 Lahti