Kielimentorikoulutukset Geriatrisen osaamiskeskuksen alueella

ELMA 2.0- hanke on toteuttanut kielimentori-koulutuksen Geriatrisen osaamiskeskuksen alueella. Koulutuksen sisältö suunniteltiin yhteiskehittämisenä palvelumuotoilun keinoin henkilökunnan ja esihenkilöiden kanssa, hyödyntäen myös työntekijöiden ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden haastatteluista kerättyä tietoa.

Koulutus toteutettiin samanaikaisesti LAB ammattikorkeakoulun maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien Top Up- koulutuksen työharjoittelun kanssa. Yhteistyö Elma 2.0 -hankkeen ja Geriatrisen osaamiskeskuksen kanssa jatkuu syksyllä, ja hanketiimi on myös mukana monikulttuurisuustyöryhmän toiminnassa. Lisätietoja antaa hankekoordinaattori Satu Wilson satu.wilson@paijatha.fi. Koulutuksen sisältö oli seuraava:

7.2.

  • kokemusten jakamista ja orientaatiota koulutukseen
  • kielen oppimisen prosessi, kielitaitotasot
  • työkaluja kielen oppimisen tukemiseen

21.2.

  • kielitietoinen ohjaaminen
  • selkeän kielen käyttäminen, esimerkkejä ja harjoituksia

6.3.

  • monikulttuurisuustaidot ja kulttuurisensitiivisyys
  • oman kulttuurin ja ennakkoasenteiden vaikutus kohtaamisiin

18.3.

  • käytännön harjoittelua maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa
  • jatkosuunnittelu: koulutuksessa saadun osaamisen vieminen työpaikalle

Kansainvälisen opiskelijan ohjaus ja mentorointi, Päijät-Hämeen keskussairaala

Huhti-ja toukokuun aikana toteutettiin kieli- ja kulttuuritietoisen ohjaamisen koulutukset erikoissairaanhoidon operatiivisen ja medisiinisen lääketieteen alueilla. Koulutuksen suunnittelussa otettiin huomioon kokemukset Geriatrisessa osaamiskeskuksessa toteutetusta kielimentori-koulutusohjelmasta, sekä osastonhoitajien yhteiskehitystyöpajassa nousseet ideat ja tarpeet. Koulutuksen aikana tarkennettiin eri roolien (ohjaaja, opettaja, mentori, opiskelija) toimintaa ja vastuita, kulttuuritietoista ohjaamista, sekä käytiin läpi kielen kehittymisen tukemista harjoittelun aikana.

Kieli- ja kulttuuritietoisen ohjaamisen työpajat

Ankkurin palvelukodissa on järjestetty keväällä 2024 kieli- ja kulttuuritietoisen ohjaamisen työpajoja, joissa on pohdittu mm. selkeän kielen käyttämistä ohjaamisessa, työyhteisön monimuotoisuuden tukemista, sekä rakennettu työyhteisön työkalupakkia kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaamiseen.

Kansainvälisten hoitajien tapaamiset keskussairaalalla

Olemme saaneet monia kansainvälisiä osaajia joukkoomme tänä kesänä, ja heidän perehdytyksen tuekseen järjestämme kansainvälisten hoitajien tapaamisia kerran kuukaudessa. Tapaamisissa tarjotaan mahdollisuus vertaistukeen, tukea suomen kielitaidon kehittymiseen, sekä hoitotyöhön liittyviin kysymyksiin.