Kehon ja mielen yhteys ja niiden vaikutus työhyvinvointiin kiehtoo Anne-Mariaa

Mitä teet työksesi?

Uusi työni henkilöstöpalveluissa työhyvinvointikoordinaattorina keskittyy henkilöstön mielen hyvinvoinnin edistämiseen ja psykososiaaliseen tukeen koko Päijät-Soten alueella.

Pidän todella paljon uudesta työstäni ja työhöni liittyvät asiat kiinnostavat minua ihan kympillä. Etenkin kehon ja mielen yhteys ja niiden vaikutus myös työhyvinvointiin kiehtoo minua. Itsetietoisuus voimavarana kiinnostaa myös, koska työelämätaidot vaativat tänä päivänä paljon muutakin kuin vain substanssi osaamisemme. Itsetuntemuksestamme sekä vuorovaikutus- ja viestintätaitomme ovat tärkeitä juttuja työyhteisössä.

Mikä sai sinut kiinnostumaan työntekijälähettilyydestä?

Haluan kertoa osaltani Päijät-Soten positiivisista puolista työantajana sekä ajattelen että työntekijälähettiläisyys hyödyttää myös minua nostamalla työni näkyväksi ja osaltaan tarinani kertovat myös unelmiin uskomisesta ja yhdenlaisesta urapolusta.

Millaisia aiheita käsittelet julkaisuissasi?

Haluan muistutella Päijät-Sotelaisia erilaisista keinoista tunnistaa omaa ja työkaverin kuormittumista sekä jakaa tietoa ja keinoja mielenhyvinvoinnin edistämiseen. Eli laidasta laitaan – arjen pieniä tekoja, joita voi jokainen toteuttaa omalla työpaikallaan. Ja toki ajattelin tuoda esiin omaa tekemistäni ja työtehtäviäni.

Mitä uutta odotat lähettilyyden antavan sinulle?

Haluan tuoda tykö työhyvinvoinnin ilosanomaa koko henkilöstölle ja nostaa esiin niitä pieniä arjen juttuja, jotka jäävät meillä usein kiireen jalkoihin. Ajattelen että sosiaalisen media kautta viestiminen on tätä päivää, vaikka tosin vasta opettelen sitä itsekin! Oppia Ikä kaikki.

Ja toki toivon somen auttavan työhyvinvoinnin ilosanoman leviämisessä laajemmallekin kuulijakunnalle. Samalla haluan nostaa esiin isompaa kuvaa työhyvinvoinnin edistämisestä uudessa strategiassamme sekä hyvinvointialueellamme.

Kerro jokin ”kiva tietää” -juttu sinusta?

Olen kevätihminen ja herään ehdottomasti henkiin yhdessä luonnon kanssa aina kevään saapuessa. Tykkään seurata luotoa ja odotan aina innolla kukkapenkkien kuopsutusta ja hyötykasvien istutusta keväisin. Tässä puuhassa minua auttavat kaksi pientä puudeliani. Toisaalta kaivatessani ”hurjempaa menoa” -kaivan esiin moottoripyöräni ja ajelen lupsakoita ajeluita kesämaisemista nauttien.

Keitä erityisesti haluaisit seuraajiksesi?

Tietty kaikki ne ihmiset, joita työhyvinvoinnin eri elementit ja uudet tutkimustulokset kiinnostavat. Mutta ehkä vähän niitäkin, jotka ovat vielä hieman skeptikoita asian suhteen – tervetuloa tekemään oivalluksia yhdessä!

Mistä nautit työssäsi?

Nautin työni monipuolisuudesta, saan kohdata erilaisia ihmisiä edelleen ja jakaa tietoa sekä tehdä yhdessä oivalluksia. Uskon että oma asiantuntijuutemme asuu meissä jokaisessa. Se pitää vain löytää. Olen aina pitänyt työni kehittämisestä ja uusista haasteista. Siksi aloitankin opinnot työni ohessa terveyden edistämiseen ja kehittämiseen liittyen syksyllä. Ja ennen kaikkea olen iloinen, että kaikki se työ mitä olen tehnyt aiemmin ei ole mennyt hukkaan vaan saan soveltaa niitä taitojani työhyvinvoinnin edistämiseen.

Mitkä ovat kanavasi?

Twitter ja Insta.

Ota Anne seurantaan: