Blogi: Kehittäjäasiakkaana Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa

Blogissa Katariina Valkosen kertomus omasta elämänpolustaan kehittäjäasiakkaaksi.

Olen 47-vuotias, kahden maailman rakkaimman alakouluikäisen lapsen äiti. Lapset ja perheen eläimet pitävät jalat maassa ja antavat voimaa minulle. Persoonana olen toimeen tarttuva, heittäytyvä ja monessa mukana. Valokuvaus ja liikunta ovat minulle voimaannuttavia ja merkityksellisiä asioita.

Koulutukseltani olen mielenterveys- ja päihdehoitaja. Olen työskennellyt aiemmin osastonhoitajana ikäihmisten parissa. Elämänkokemukseni ja arvoni ovat ohjanneet työuraani hoiva-alalle. Hankkeeseen päädyin kehittäjäasiakkaaksi asiakasraadin avulla. Aloitin Miete ry:llä työkokeilussa ohjaajana mielenterveyskuntoutujille vuonna 2018. Työkokeilun jälkeen osallistuin Finfamin järjestämään asiakasraatiin. Asiakasraadissa tapasin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa työskentelevän palvelumuotoilijan Eili Ikosen, joka näki minussa potentiaalia kehittäjäasiakkaana.

Siitä se sitten lähti. Aloitin hankkeessa työkokeilun kehittäjäasiakkaana elokuussa 2021. Kehittäjäasiakkaat ja kokemusasiantuntijat voivat toimia erilaisissa tehtävissä esimerkiksi jäseninä työryhmissä, palveluiden arvioinnissa ja suunnittelussa sekä palveluiden kehittämistyössä. Tavoitteena on palvelujen yhteiskehittäminen ja asiakkaan osallisuuden vahvistaminen. Usein ammattilaiset ja asiakkaat katsovat asioita eri näkökulmista ja rikkaus on niiden yhdistäminen. Kehittäjäasiakkaana voin vaikuttaa merkittävästi kehitettäviin asioihin tuomalla mielipiteeni ja näkemykseni rohkeasti esiin. Kehittäjäasiakkaat voivat osallistua työskentelyyn monipuolisesti mm. asiakasraadeissa, työpajatyöskentelyssä tai asiakaskokemuksen kehittämisen parissa. Vain taivas on rajana. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa tavoitteena on mallintaa ja kuvata kokemusasiantuntijan, kehittäjäasiakkaan sekä muun asiakasosallisuustoiminnan mahdollisuuksia kehittämistyössä.

Työkokeilun aikana olen tutustunut hankkeessa kehitettäviin toimenpidekokonaisuuksiin ja osallistunut kehittämistyöhön esimerkiksi palvelupolkujen muotoilussa sekä työpajatyöskentelyssä. Olen osallistunut Arkeen voimaa -ryhmään, suorittanut toipumisorientaatiokurssin sekä kokemusasiantuntijakoulutuksen yhteistyössä Klubitalon kanssa. Koulutuksen sekä työkokeilun avulla olen verkostoitunut sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa ja päässyt kertomaan omaa tarinaani kokemusasiantuntijana ja toimimaan kehittäjäasiakkaana. Työni on erittäin mielenkiintoista, mielekästä ja koen pystyneeni vaikuttamaan asioihin. Kohtaan työssäni paljon uusia ihmisiä ja koen verkostoituneeni valtavasti. Minun ei tarvitse työskennellä yksin, vaan minulla on yleensä aina alan ammattilainen työparinani. Toivon, että tulevaisuudessa on itsestään selvää, että kokemusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat ovat mukana kehittämistoiminnassa.
Minulla on toistuvia hypomania- ja masennusjaksoja, joiden en aiemmin ymmärtänyt kytkeytyvän toisiinsa.

Somaattisten haasteiden vuoksi jouduin jättäytymään päivätyöstäni. Hakeuduin vuonna 2017 kovien selkäkipujen vuoksi Päijät-Hämeen keskussairaalaan, jossa minut kirjattiin osastolle. Henkinen jaksamiseni oli vaakalaudalla ja minulle tarjottiin psykiatrian hoitokontaktia. Tavatessaan minut, psykiatrian lääkäri suositteli minulle osastohoitoa, mutta en suostunut siihen. Olinhan sentään ammatiltani hoitaja ja pelkäsin työkavereiden saavan tietää asiasta. Osallistuin kuitenkin säännöllisesti hoitajien ja lääkärien tapaamisiin sekä ryhmäterapiaan. Lääketasapainon löytäminen oli vaikeaa ja minulle kokeiltiin erinäisiä masennuslääkkeitä, tuloksetta. Havaitsin mielialojeni vaihtelevan radikaalisti laidasta laitaan. Ajoittain olin täynnä energiaa ja toisinaan istuin hiljaa tai itkin lakkaamatta. Toin huomioni esiin psykologilleni ja hoitajalleni. Testien ja haastattelujen jälkeen diagnoosini oli selvä: tyypin 2 kaksisuuntainen mielialahäiriö.

Diagnoosin jälkeen kamppailin tunteiden kanssa, etten kuulu mihinkään, en kelpaa kenellekään ja työurani loppuu tähän. Kaipasin kovasti muiden kokemuksia siitä, miten he ovat oppineet elämään sairauden kanssa. Koin jääväni täysin yksin sairauteni kanssa enkä halua kenenkään muun kokevan vastaavaa. Etsin vertaistukiryhmää aktiivisesti, mutta ainoa vertaistuki jota löysin, oli Facebookin vertaisryhmät. Kerroin ensimmäisen kerran sairaudestani työkokeilussa Miete ry:ssä. Ensimmäisen ajatukseni oli, että työkokeiluni loppuu tähän heidän kuulleessaan diagnoosistani. Olin väärässä.

Kehittäjäasiakas aloittaa oman vertaistukiryhmän

Päijät-Hämeen alueella ei ole vertaistukiryhmää kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa kamppaileville. Oman kokemukseni vuoksi haluan tukea muita vastaavassa tilanteessa olevia. Uusi vertaistukiryhmä aloittaa toimintansa 30.6. kello 17 Miete ry:n tiloissa osoitteessa Pataljoonankatu 8, Lahti. Ryhmä on kaikille diagnoosin omaaville avoin ja ikärajaton, eikä osallistuminen vaadi ennakkoilmoittautumista. Vertaistukiryhmä ei sovellu kuitenkaan hoitomuodoksi, vaan ryhmän ajatuksena on voimaannuttaa ja osallistaa yhdessä tekemiseen. Yhdessä tekemisen voima tuottaa vertaistukea eikä kenenkään tarvitse jäädä yksin. Ryhmän sisältö suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa ja se sisältää teemat: liikunta, ravinto, uni, rentoutus, keskustelu ja kehopositiivisuus.

Katariina Valkonen
kehittäjäasiakas Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Sini Pulkkinen
asiakasosallisuuskoordinaattori, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke