Järjestöyhteistyö

Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisesti aluehallitus on perustanut ja asettanut järjestöneuvottelukunnan sekä hyväksynyt järjestöneuvottelukunnalle toimintasäännön.

Järjestöneuvottelukunnalle on perustettu työryhmät ja nimetty edustajat sekä varaedustajat.

Järjestöyhteistyön tueksi on hyväksytty järjestöyhteistyön malli ja järjestöjen avustamisen periaatteet eli avustussääntö.

Järjestöyhteistyön koordinointiin on palkattu järjestökoordinaattori, joka toimii järjestöneuvottelukunnan esittelijänä. Koordinaattorin tehtävänä on

  • yhteiskehittäminen toimielimen, työryhmien, tilaisuuksien ja verkostojen kanssa. Järjestökoordinaattori toimii järjestöneuvottelukunnan esittelijänä.
  • yhteistyö hyvinvointialueen toimialojen, sote-keskusten, kuntien, järjestöjen ja kansallisten toi-mijoiden kanssa
  • toimintaedellytysten tukeminen tila-, tapahtuma- ja viestintäyhteistyössä, järjestöavustusten, vaikuttamismahdollisuuksien ja hanketoiminnan edistäminen
  • järjestötiedon kokoaminen ja jakaminen

Järjestöyhteistyö sijoittuu hyvinvointialueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhdyspintatyön asiantuntijayksikköön.

Järjestöyhteistyö vastaa lain velvoitteeseen yhteistyöstä, hyvinvointia ja terveyttä edistävien järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisestä.

Järjestöyhteistyön malli ja vapaaehtoistoiminnan periaatteet

Järjestöyhteistyöhön hyvinvointialueelle on luotu ja hyväksytty järjestöyhteistyön malli. Tutustu järjestöyhteistyön malliin.

Hyvinvointialuelle on määritelty vapaaehtoistoiminnan periaatteet.

Lue lisää hyvistä käytännöistä

OLKA-toiminta keskussairaalassa

Muistisairaan ja läheisen palvelupolku