Järjestöneuvottelukunta

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen organisaatiorakenteeseen perustetun järjestöneuvottelukunnan jäsenet edustavat omaa taustaverkostoaan ja toimivat viestinviejänä verkoston ja järjestöneuvottelukunnan välillä.

Järjestöjäsenten lisäksi kokoonpanoon kuuluvat jäsenet maakuntaliitosta, hyvinvointialueelta, oppilaitoksista, yrityksistä ja uskonnollisista yhteisöistä.

Päijät-Hämeen ensimmäisen järjestöneuvottelukunnan toimikausi päättyy 31.5.2025.

Järjestöneuvottelukunnan työn tueksi on hyväksytty toimintasääntö.

Järjestöneuvottelukunnan tehtävänä on toimia järjestöyhteistyössä yhteistyöelimenä ja mahdollistaa omalta osaltaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä alueella monitoimisen yhteistyön, kumppanuuden ja ketterän kehittämisen avulla.

Järjestöneuvottelukunta luo yhteistyön rakenteita ja toimintatapoja järjestöjen toiminnan ja palveluiden hyödyntämiseksi päijäthämäläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Järjestöneuvottelukunta edistää järjestöjen tarvelähtöisen erityisosaamisen, kokemus-, vertais- ja vapaaehtois-toiminnan koordinoinnin asiantuntijuutta, ketterää kehittämistä ja kouluttamisen ammattitaidon hyödyntämistä hyvinvointialueella.

Yhdistysten ja järjestöjen yhteydenpito verkostojen edustajiin on tärkeä tiedon jakamisen ja vaikuttamisen kanava. Verkostot käsittelevät kohderyhmiin tai aihealueisiin liittyvät asiakokonaisuudet keskenään ja mikäli ne koskettavat laajempaa järjestöyhteistyötä, edustajat välittävät asiat järjestöneuvottelukunnalle.

Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtajan toimii Tiina Mäkelä ja varapuheenjohtajana Jenni Parkkonen.

Järjestöneuvottelukunnan jäsenet

Järjestöneuvottelukunnan esityslistat ja pöytäkirjat (linkki esityslistahakuun)

Järjestöneuvottelukunnan työryhmät

Järjestöneuvottelukunnalla on kolme työryhmää: järjestöjen toimintaedellytykset, viestintä ja järjestöjen palvelutoiminta. Työryhmien tehtävänä on järjestöneuvottelukunnan kokousten välillä edistää kokouksissa linjattua järjestöyhteistyötä.

Järjestöjen toimintaedellytykset: Pirjo Nieminen ja Tiina Västilä

  • Yhteistyön edistäminen tila- ja tapahtumayhteistyön sekä järjestöavustusten osalta.

Viestintätyöryhmä: Tiina Rintala-Siira ja Minna Lignell

  • Järjestöjen ja niiden toiminnan tietoisuuden ja tunnettuuden lisääminen.
  • Järjestöille tiedon jakaminen hyvinvointialueen järjestöyhteistyöstä.
  • Kumppanuusfoorumin toteutus.

Järjestöjen palvelutoiminta: Jouni Kantonen ja Sami Metsäranta

  • Yhteistyön avaaminen monitoimijaiseen vuoropuheluun järjestöjen palvelutoiminnasta.
  • Tietoisuuden lisääminen eri toimijoiden palveluista ja niiden hyödyistä.
  • Järjestöjen rooli ja mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä