Ikääntyneiden palveluiden laatu halutaan säilyttää haastavasta tulevaisuudenkuvasta huolimatta

image received via email

 

 

 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Ikääntyneiden palveluiden laatu halutaan säilyttää haastavasta tulevaisuudenkuvasta huolimatta

Päijät-Hämeen hyvinvointialue haluaa turvata ikääntyneille järjestettävät laadukkaat palvelut. Toimintaympäristössä on kuitenkin erittäin suuria haasteita. Ikääntyneiden määrä kasvaa ja sitä myötä tarve palveluille lisääntyy. Myös henkilöstön saatavuus heikkenee merkittävästi koko maassa. Selvityksen perusteella Päijät-Hämeessä tarvitaan noin 550 hoitohenkilöä lisää vuosina 2020–2025. Näiden lisäksi rahoitusraamit kiristyvät, ja ikääntyneitä koskevat lait ja asetukset tiukentuvat. Hyvinvointialue vastaa haastavaan tilanteeseen järjestelemällä toimintaa uudelleen. Valmisteilla oleva järjestämissuunnitelma sisältää pitkän ajan toimenpiteitä ja niiden toimeenpanosuunnitelman.

Toimenpiteet tähtäävät parantamaan organisaation vetovoimaisuutta, henkilöstön saatavuutta ja työhyvinvointia, kehittämään uusia asumisen ratkaisuja, uudistamaan tuotantorakennetta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä. Osassa toimenpiteistä hyvä yhteistyö maakunnan kuntien ja muiden toimijoiden kanssa nousee suureen merkitykseen, esimerkiksi kun kaavoituksen muutoksia pohditaan esteettömien asumisratkaisujen kannalta. Toimenpiteillä vahvistetaan myös kotona-asumisen tukea ja tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen toisten toimialojen kanssa.

– Tämä järjestämissuunnitelma on erittäin tärkeä ohjelma toimialan ja palvelujen kehittämisen kannalta. Aloitamme toimenpiteiden toteuttamisen heti kun aluevaltuusto on hyväksynyt suunnitelman. Tehtäviä on paljon, ja ne jakaantuvat useammalle vuodelle, toteaa ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialan toimialajohtaja Anu Olkkonen-Nikula.

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden laatu ja tuottavuus ovat jo monelta osin Suomen kärkeä. Ikääntyneiden palveluiden kokonaisuutta on kehitetty aktiivisesti jo useita vuosia, ja aikaisemmin tehty työ luokin hyvän pohjan nyt aloitettavalle uudistamiselle.

Lisätietoja:
Anu Olkkonen-Nikula, ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimialajohtaja, p. 044 4406 523

 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)