Hyvinvointialueen omavalvontaa ja ohjausta avattiin sote-palveluiden tuottajille

Päijät-Hämeen hyvinvointialue kutsui alueen sote-palveluiden tuottajia kuulemaan, miten hyvinvointialueen aloitus ja uusi lainsäädäntö vaikuttavat palveluiden ostamiseen ja omavalvontaan.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen omavalvontapäällikkö Armi Hyry kertoi seminaarissa omavalvonnan tavoitteista ja kokonaisuudesta uuden hyvinvointialueen toiminnassa.

Tomi Järvinen ja Armi Hyry saattoivat päijäthämäläisiä sote-palveluiden tuottajia ajan tasalle hyvinvointialueen alun tuomista muutoksista.

– Omavalvonnalla varmistetaan, että alueemme asukkaat saavat toimivia, oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluita, Siinä on määritelty prosessit, toimintamallit, ohjeet, roolit ja vastuut, joiden avulla tuohon
päämäärään päästään. Omavalvonta on oikeastaan arjen toimintakulttuuri, Hyry mainitsi.

Hyvinvointialueelle laaditaan omavalvontaohjelma, jossa kuvataan se, miten hyvinvointialue huolehtii turvallisten ja laadukkaiden palveluiden järjestämisestä, asiakkaan oikeuksien toteutumisesta, palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta ja yhdenmukaisesta palveluiden saatavuudesta.

Seminaarissa kuultiin myös siitä, millaisia muutoksia yksityisten sote-palveluntuottajien ohjaukseen ja valvontaan on tiedossa lähivuosien aikana.

– Uudistuvan lainsäädännön myötä esimerkiksi palveluntuottajien ja palveluyksiköiden täytyy rekisteröityä
Soteri-rekisteriin. Myös hyvinvointialueen on rekisteröitävä palveluntuottajansa ja niiden palveluyksiköt, kertoi ostopalvelupäällikkö Sami Metsäranta.

Tilaisuuden muissa puheenvuoroissa ostopalvelujohtaja Ismo Rautiainen esitteli Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta ja uudistusta kokonaisuutena sekä sopimusohjauspäällikkö Tomi Järvinen kertoi hyvinvointialueen hankintaohjeistuksesta ja tasapuolisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteista ostopalveluiden hankinnassa.

Tieto oli kaivattua uuden hyvinvointialueen toiminnan aloittamisen alla – puheenvuoroja oli kuulemassa lähes 300 Päijät-Hämeen alueen yksityisen sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluntuottajaa.

Tutustu tilaisuuden materiaaliin: