Hyvinvointialueen johtoryhmä on nimitetty

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtoryhmän jäseniksi on nimitetty 1.1.2023 alkaen toistaiseksi:

Tuomo Nieminen, toimialajohtaja, terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Anu Olkkonen-Nikula, toimialajohtaja, ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus

Mika Forsberg, toimialajohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut

Jukka Santala, toimialajohtaja, tukipalvelut

Jari Hyvärinen, toimialajohtaja, pelastustoimen palvelut

Ismo Rautiainen, johtaja, ostopalvelut ja omavalvonta

Antti Niemi, talousjohtaja

Katja Patronen, viestintäjohtaja

Sari Lahti, hallintojohtaja

Hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Lisäksi johtoryhmän kokouksiin osallistuu hyvinvointialuejohtajan assistentti Maarit Viljakainen, joka toimii valmistelijana ja muistion pitäjänä.

Henkilöstön edustajaksi työntekijäjärjestöt ovat nimenneet Linda Sydänmäen (Juko) ja hänen varaedustajakseen Marjut Hakalan (Super).