Hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelujen järjestämissuunnitelma etenee

Päijät-Hämeen hyvinvointialue on laatinut yhteistyössä henkilöstön, päättäjien, vanhusneuvoston, järjestöjen, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa ikääntyneiden palvelujen järjestämissuunnitelman, jotta hyvinvointialue voisi tulevaisuudessa turvata ikääntyneiden palvelut.

Järjestämissuunnitelman ydintavoitteeksi on asetettu arvokas ikääntyminen omaehtoisesti, kestävästi ja laadukkaasti.

Toimintaympäristön haasteina ovat ennen kaikkea ikääntyneiden määrän kasvaminen ja sen myötä palvelutarpeen jyrkkä kasvu sekä samaan aikaan henkilöstön saatavuuden merkittävä heikkeneminen.

Väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa Päijät-Hämeessä 29,9 prosenttia vuodesta 2022 vuoteen 2030. Vuoteen 2040 mennessä kasvu yltää 42 prosenttiin.

Päijät-Hämeessä tarvitaan arviolta 550 uutta hoitotyöntekijää vuoteen 2025 mennessä.

Suunnitelma sisältää useita toimenpide-ehdotuksia, joissa kärkinä ovat muun muassa panostukset henkilöstön rekrytointiin ja yhteisöllisen asumisen järjestämiseen.

– Onnistumisen edellytyksenä on, että saamme riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jotta voimme tuottaa palvelut. Sosiaalihuoltolakiin vuoden alussa kirjattu yhteisöllinen asuminen on sekin merkittävä kokonaisuus, jonka järjestämisessä meidän on onnistuttava, ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialan johtaja Anu Olkkonen-Nikula linjaa.

Asumispalvelut uudistuvat – työpaikkoihin vetoa

Yhteisöllinen asuminen tarkoittaa asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa jokaisella asukkaalla on oma asunto. Asumispalveluiden uudistus mahdollistaa sen, että iäkkäille henkilöille voidaan tarjota kotona asumisen ja nykyisen tehostetun palveluasumisen väliin joustavia, yhteisöllisiä ja toimintakyvyn säilymistä tukevia asumis- ja palveluratkaisuja.

Uudet asumisen ratkaisut tullaan Päijät-Hämeessä tekemään tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa.

Hyvinvointialueen työpaikkojen vetovoimaa on tarkoitus parantaa muun muassa henkilöstön hyvinvointia edistämällä, oppilaitosyhteistyötä tiivistämällä sekä ulkomaisen työvoiman ja osatyökykyisten avulla. Ammattilaisten välinen työnjako, urapolkujen kehittäminen, työntekijöiden tulo- ja lähtösyiden seuraaminen ja monikanavainen rekrytointi ovat nekin mukana keinovalikoimassa.

Myös omaehtoiset ratkaisut ovat oleellisia tulevaisuudessa. Suunnitelmissa on kutsua omaiset osallistumaan nykyistä vahvemmin ikääntyneiden hoitoon ja hoivaan, ohjata ikääntyneitä apuvälinehankintoihin ja lisätä hyvinvointiteknologian tarjontaa.

Ilman muutoksia kulut kasvavat

Ilman muutoksia nykytilanteeseen ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toimintakulut kasvavat merkittävästi. Kuluja lisäävät inflaatio, palkkojen kasvu ja ostopalveluiden hintojen kasvu.

Ikääntyneiden palvelujen järjestämissuunnitelma herätti paljon keskustelua aluevaltuuston kokouksessa 3. huhtikuuta. Itse suunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

– Lähdemme viemään osakokonaisuuksia kevään aikana eteenpäin, kokoamme työstöryhmät ja kuulemme edelleen henkilöstöä. Kustannuspaine on niin valtava, että ratkaisuja on pakko edistää nopealla tempolla, Olkkonen-Nikula toteaa.