Hyvinvointialue perustaa uusia virkoja perhesosiaalityöhön – myös omaishoitajien vapaiden järjestämiseen lisää tukea

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen lapsiperhepalvelujen tulosalueelle perustetaan kuusi sosiaalityöntekijän virkaa perhesosiaalityöhön. Uusien virkojen myötä tavoitteena on parantaa lastensuojelun lakisääteisten määräaikojen toteutumista. Parannettavaa on erityisesti palvelutarpeen arvioinnin kestossa.

– Tilanne vaatii korjaustoimenpiteitä, sillä emme ole pystyneet toimimaan lakisääteisissä määräajoissa. Lisäresursseilla edistetään palveluihin pääsyä ja varhaisen tuen toteutumista, toimialajohtaja Mika Forsberg kertoo.

Viime vuonna hyvinvointikuntayhtymässä palvelutarpeen arvioinnin ratkaisut tehtiin seitsemän arkipäivän kuluessa 93,7 prosentissa lastensuojelutapauksista. Palvelutarpeen arvioinneista 80,4 prosenttia valmistui kolmen kuukauden määräajassa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi hyvinvointikuntayhtymälle marraskuussa huomautuksen lastensuojelulain mukaisten määräaikojen laiminlyönnistä. Sosiaalihuoltolain mukaan palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta ja valmistuttava kolmen kuukauden määräajassa.

Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi viime vuoden aikana kuusi prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Vuonna 2022 tehtiin 6 429 ilmoitusta. Lastensuojeluilmoitusten määrän kasvu on jatkunut vuonna 2023. Nyt tammikuussa ilmoituksia tehtiin 642. Kasvua oli 54 prosenttia verrattuna tammikuuhun 2022, jolloin ilmoituksia tehtiin 416. Lastensuojeluilmoituksista nousseiden havaintojen perusteella perheiden tilanteet ovat myös vaikeutuneet.

Uusien sosiaalityöntekijöiden rekrytoimisen kustannukset ovat tänä vuonna noin 230 000 euroa palkkakulujen osalta. Rekrytoinnit edellyttävät toimitilojen lisäämistä.

– Tärkeintä on tietysti saada ihmiset mahdollisimman nopeasti avun ja tuen piiriin. Kustannukset vähenevät sitten jatkossa korjaavista palveluista. Ei ehkä heti huomenna tai ylihuomenna, mutta jossain kohti, Mika Forsberg sanoo.

Aluehallitus hyväksyi sosiaalityöntekijöiden virkojen perustamisen kokouksessaan 20. helmikuuta. Samassa kokouksessa se hyväksyi lisää tukea omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestämisen turvaamiseksi.

Omaishoidon tukeen kuuluu lakisääteisesti vapaapäivien järjestäminen omaishoitajan jaksamisen tueksi. Vapaapäiviä tulee järjestää kolme kuukaudessa. Vapaapäiviin käytettävän palvelusetelin arvoa korotetaan siten, että palveluntuottajan kokonaiskorvaus on 190 euroa vuorokaudessa. Setelin arvo on 178,40 euroa ja edelleen palveluntuottaja veloittaa asiakkaan osuuden 11,60 euroa. Tälle vuodelle kokonaiskorvausta ehdittiin korottaa jo kertaalleen 180 euroon.

Omaishoidettavien vapaat järjestetään tällä hetkellä ympärivuorokautisessa palveluasumisessa palvelusetelillä, kotihoidon sijaishoidon avulla palvelusetelillä, tekemällä toimeksiantosopimus hoidosta läheisen kanssa tai perhehoidossa, joko perhehoitajan kotona tai omaishoidettavan kotona kiertävää perhehoitajaa käyttäen.

Hyvinvointialueelle siirryttäessä usea ympärivuorokautista palveluasumista tarjonnut yksikkö lopetti omaishoidon vapaan tuottamisen palvelusetelillä. Suurin yksittäinen syy on ikääntyneiden palveluissa 1.4.2023 voimaan tuleva henkilöstömitoituksen korotus, joka aiheuttaa sekä henkilöstöpulaa että kustannusten kasvua.