Hyvinvointialue kaavailee mielenterveyskuntoutujille omaa asumisyksikköä

Päijät-Hämeen hyvinvointialue kaavailee oman asumisyksikön perustamista mielenterveyskuntoutujille. Asumisyksikössä tulisi olla yhteensä 35 asiakaspaikkaa, joista tehostetun palveluasumisen paikkoja 25 ja yhteisöllisen asumisen paikkoja 10. 

Tällä hetkellä hyvinvointialue järjestää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut ja ryhmätoiminnan kokonaan ostopalveluna. Asumispalvelua ostetaan tänä vuonna noin 14 miljoonalla eurolla.  

Olemme olleet kokonaan yksityisen palvelutuotannon varassa, joten oma yksikkö toisi lisää joustavuutta ja toimintavarmuutta palvelujen järjestämiseen, mahdollistaisi oman ja ostopalvelun laadun vertailun ja tarpeita vastaavien palvelujen järjestämisen. Oman yksikön perustamista puoltavat myös velvoitteet varautumiselle, perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialajohtaja Mika Forsberg kertoo.

Oman rakentaminen kakkosvaihtoehtona

Uusi yksikkö on tarkoitus perustaa Lahden keskustaan tai sen välittömään läheisyyteen. Toimitilaratkaisuksi käy hissillinen kerrostalo esimerkiksi kahdessa eri kerroksessa. Asukkaiden omien huoneiden lisäksi tiloihin tarvitaan muun muassa ruokailu- ja oleskelutilat, lääkehuone sekä henkilöstön tarvitsemat tilat kirjaamiseen ja palavereihin. 

Mukana esiselvityksessä on ollut myös pohdintaa oman päivä- tai ryhmätoimintapaikan perustamisesta lähelle asumisyksikköä. 

Ensimmäiseksi kartoitamme olemassa olevia tiloja tältä alueelta ja arvioimme niiden soveltuvuutta. Jos toimintaan soveltuvia tiloja ei löydy, vaihtoehtona on tilojen rakentaminen. Olemassa olevien tilojen hyvä puoli olisi se, että toiminta olisi käynnistettävissä nopeammin. Rakentamisvaihtoehto vie erilaisine vaiheineen herkästi 23 vuotta.  

Forsbergin mukaan nopeimmissa käänteissä toimintaa pääsisi käynnistelemään jo ensi vuoden lopulla. 

Asumispalveluiden piirissä oli elokuun lopussa 451 mielenterveys- ja päihdeasiakasta. Päijät-Hämeen alueen asumisyksiköissä asui tuolloin yhteensä 388 asiakasta. Ulkopuolisissa yksiköissä asuu tällä hetkellä 63 asiakasta. 

Näen oman yksikön perustamisen positiivisena myös asiakkaan näkökulmasta, sillä meillä on aika paljon mielenterveyskuntoutujia sijoitettuna alueen ulkopuolelle. Oman yksikön perustamisesta huolimatta merkittävä osa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista järjestetään edelleen ostopalveluna. Olennaista palvelujen järjestämisen näkökulmasta on se, että kykenemme vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin, Forsberg toteaa. 

Aluehallitus päätti jatkaa hyvinvointialueen mielenterveyskuntoutujien asumisyksikön perustamissuunnitelmia kokouksessaan 2.10.

Talouden tasapainottamistoimia tarkennetaan

Talouden tasapainottamistoimia koskeva pykälä palautettiin valmisteluun, ja se käsitellään uudelleen aluehallituksen kokouksessa kahden viikon kuluttua. Esitystä tarkennetaan sen suhteen, millaisia talouden tasapainottamisen vaateita hyvinvointialueeseen kohdistuu pidemmällä aikavälillä ja millaisista osakokonaisuuksista se hyvinvointialueella muodostuu. Samoin täsmennetään sitä, miten talouden tasapainotustoimien toteutumista seurataan aluehallituksessa.