Hoitotyön osallistava johtaminen väitöstutkimuksen aiheena

Terveystieteiden maisteri Taina Kanninen Lahdesta väittelee tohtoriksi Päijät-Hämeen keskussairaalan luentosalissa perjantaina 20. tammikuuta.  

Itä-Suomen yliopistossa suoritetun väitöstutkimuksen otsikko on Osallistavan johtamisen tila Suomessa ja interventioita sen vahvistamiseen – hoitohenkilökunnan näkökulma.

Väitöstutkimuksen keskeinen havainto on, että osallistavan päätöksenteon mahdollistavia rakenteita muodostamalla ja niiden toimintaa kehittämällä vahvistettiin hoitohenkilökunnan kykyä osallistua päätöksentekoon. Johtajuutta ja tiimityötä vahvistavat toimenpiteet vähensivät tiimien uupumusta ja sitoutumattomuutta, paransivat kykyä käsitellä konflikteja sekä lisäsivät osallistujien johtamistaitoja.
Hoitotyön johtajien vahva tuki erilaisille osallistavan johtamisen ryhmille nähtiin tutkimuksessa elintärkeäksi. Osallistavan johtamisen työryhmät paransivat potilashoidon laatua ja turvallisuutta lisäämällä sairaanhoitajien kykyä ilmoittaa ongelmista hoitotyössä.

Yksi tutkimuksen johtopäätöksistä oli, että henkilöstölle on hyvä saada enemmän tietoa asiantuntijaryhmien työstä sekä tukea ryhmän työskentelyn organisointiin. Parhaan lopputuloksen saamiseksi asiantuntijaryhmien jäsenyys on syytä avata myös muillekin kuin sairaanhoitajille.

Taina Kannisen vastaväittäjänä toimii professori Camilla Ann-Louise Koskinen Stavangerin yliopistosta ja kustoksena professori Tarja Kvist Itä-Suomen yliopistosta.

Lisätietoja: terveystieteiden maisteri Taina Kanninen, taina.kanninen@paijatha.fi