Search
Generic filters

Hyvinvointialueen väliaikainen yhteistoimintaelin

Hyvinvointialueen väliaikaisen hallinnon aikana on välttämätöntä tehdä joitakin hyvinvointialuetta sitovia päätöksiä. Siksi myös tässä vaiheessa asioita täytyy käsitellä yhteistoiminnassa. Väliaikaisen yhteistoimintaelimen ensimmäinen kokous oli 11.10.2021.

Henkilöstötiedon keruu ja yhteistoiminta

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti 1.1.2023 alkaen. Lisäksi kuntien opetustoimesta hyvinvointialueiden palvelukseen siirtyvät opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit. Lisäksi hyvinvointialueiden työntekijöiksi siirtyvät ne kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalvelutehtävissä työskentelevät, joiden työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tukitehtäviä.

Liikkeenluovutus tarkoittaa sitä, että henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteisiinsa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Määräaikainen henkilöstö siirtyy määräaikansa loppuun asti.

Henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamisen myötä hyvinvointialueelle siirtyvät henkilöt yksilöityvät, joten yhteistoiminnassa käsitellään:

  • Tietojen luovuttaminen hyvinvointialuevalmistelussa käytettäväksi
  • Ennakkotieto siirtymisestä hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023

Tietoja tarvitaan muun muassa hyvinvointialueen talous- ja henkilöstösuunnittelua varten.

Puheenjohtaja korosti, että hyvinvointialueelle siirtyviä henkilöitä tulee tiedottaa asiasta työyhteisö- tai yksilötasolla.

Hyvinvointiyhtymä laatii henkilöstötietojen keräämiseen pohjan, jonka täydentämisestä vastaa jokainen työnantaja.

Valmistelussa kerättävää henkilöstötietoa on muun muassa kunta, toimiala, osasto/yksikkö, työpaikkakunta, nimi, syntymäaika, tehtävänimike, työaika- ja palkkatieto. Henkilöstötietoon avataan pääsy erikseen nimetyille valmisteluorganisaation asiantuntijoille raportointia ja jatkokäsittelyä varten. Henkilöstötiedot ovat alueen käytettävissä valmistelussa vain rajoitetun ajan, minkä jälkeen tiedot tuhotaan.

Väliaikaisen yhteistoimintaelimen kokoonpano

Erja Saarityöryhmän puheenjohtajaPHHYKY
Sinikka MatteinenhenkilöstöjohtajaHeinola
Merja SaasmohallintopäällikköPelastuslaitos
Tuula MäkinenhallintojohtajaSysmä
Kirsi-Maria KeiholehtiHR-päällikköEteva
Mira KeitaanrantahenkilöstöjohtajaLahden kaupunki
Jukka SantalatoimialajohtajaPHHYKY
Tuula NieminenpääluottamusmiesSuPer ry
Marjut HakalapääluottamusmiesSuPer ry
Linda SydänmäkipääluottamusmiesJUKO ry
Outi MontonenpääluottamusmiesJUKO ry
Ann-Mari LehtinenpääluottamusmiesJyty ry
Satu LehtolapuheenjohtajaJHL ry
Niko Araalueosaston varapuheenjohtajaSSPL PH
Sari PaappanenpääluottamusmiesTehy ry
Annika BlomHallintojohtajaHartola
Minna HutkoHenkilöstöpäällikköHollola
Reetta KontioHallinto- ja henkilöstöpäällikköAsikkala
Petri HirvonenHallintojohtajaOrimattila
Jouni HäkkinenSivistysjohtajaPadasjoki
Jouni NieminenKansliapäällikköKärkölä
Seija TermonenprojektipäällikköPHHYKY
Ville Majalatyöryhmän sihteeriPHHYKY