Search
Generic filters

Testaa tietosi Päijät-Hämeen hyvinvointialueesta

Suomen kartta sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialue ja sen kymmenen kuntaa.

Mikä on hyvinvointialue?

A: Hyvinvointialue on uusi yleisnimitys hyvinvointipalveluja järjestäville maakunnille. Nimitys helpottaa palvelunjärjestäjien erottamista toisistaan alueellisesti, esim. Päijät-Hämeen hyvinvointialue.

B: Hyvinvointialue on sote-palvelujen järjestämisvastuun kunnilta maakunnille siirtämisen tulos. Jatkossa hyvinvointialue järjestää alueensa kunnille terveys- ja sosiaalihuollon palvelut.

C: Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialue järjestää sille lailla säädetyt tehtävät, joita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

C: Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialue järjestää sille lailla säädetyt tehtävät, joita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Missä aikataulussa hyvinvointialueuudistus etenee?

A: Uudistukselle ei ole annettu tarkkaa aikataulua, edetään miten edetään.

B: Uudistusta valmistellaan parhaillaan, ja vuoden 2023 alussa hyvinvointialueet aloittavat toimintansa.

C: Hyvinvointialueiden toiminta olisi pitänyt aloittaa vuoden 2022 alussa, eli hieman jäljessä ollaan aikataulusta.

B: Uudistusta valmistellaan parhaillaan, ja vuoden 2023 alussa hyvinvointialueet aloittavat toimintansa.

Vaikuttaako muutos työhöni?

A: Työtehtäväsi saavat täysin uusia ulottuvuuksia.

B: Mahdollisesti joitakin pieniä muutoksia.

C: Ei vaikuta.

B: Hyvinvointialueeseen liittyvien organisaatioiden työntekijät siityvät uuteen organisaatioon ns. vanhoina työntekijöinä, ja lähtökohtaisesti toimenkuvat pysyvät ennallaan. Joitakin pieniä muutoksia työtehtäviin saattaa kuitenkin tulla.

Koskeeko uudistus yksityisiä toimijoita?

A: Yksityiset palveluntuottajat liitetään osaksi hyvinvointialueita.

B: Yksityiset pysyvät yksityisinä, eli hyvinvointialueuudistus ei vaikuta niihin.

C: Joitakin yksityisiä toimijoita liitetään hyvinvointialueiden alle.

B: Yksityiset pysyvät yksityisinä, eli hyvinvointialueuudistus ei vaikuta niihin. Hyvinvontialueen omaa tuotantoa voidaan kuitenkin täydentää yksityisellä palvelutuotannolla.

Milloin siirryn Päijät-Hämeen hyvinvointialueen työntekijäksi?

A: Heti, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa eli vuoden 2023 alussa.

B: Et siirry, vaan pysyt nykyisellä työnantajallasi.

C: Liikkeenluovutuksen ajankohdasta ei ole vielä tietoa. Ehkä joskus tulevaisuudessa.

A: Heti, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa eli vuoden 2023 alussa.

Tuleeko työarjen rutiineihin mitään muutosta (tauot, työaika, palkanmaksupäivä)?

A: Työarjen rutiineista neuvotellaan erikseen työnantajan kanssa.

B: Työarki pysyy täysin samana.

C: Työarjen käytäntöjä yhdenmukaistetaan hyvinvointialueella sen toiminnan alettua.

C: Työarjen käytäntöjä yhdenmukaistetaan hyvinvointialueella sen toiminnan alettua.

Kuinka monta työntekijää Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on?

A: Noin 3 250

B: Noin 7 600

C: Noin 11 800

B: Noin 7 600

Kuka on Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtaja?

A: Annikki Niiranen

B: Petri Virolainen

C: Marina Erhola

B: Petri Virolainen

Kuinka monta sait oikein? Vinkkaa visasta myös työkaverille!