Henkilöstöeduista päätös – 400 euron vuotuinen hyvinvointiraha alueiden korkein

Aluehallitus päätti tänään Päijät-Hämeen hyvinvointialueen henkilöstöetujen kokonaisuuden vuodelle 2023. Etuihin kuuluu muun muassa jokaiselle työntekijälle 400 euron vuosittainen summa liikuntaan, kulttuuriin tai hyvinvointiin käytettäväksi. Muita henkilöstöetuja ovat esimerkiksi tuki työsuhdepolkupyörään, kannustava rahallinen kertapalkitseminen sekä 50 euron summa työntekijää kohden erilaisiin työyhteisön tapahtumiin tai virkistyspäiviin käytettäväksi.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue on asettanut tavoitteekseen tulla alansa parhaaksi julkisen sektorin työpaikaksi. Yhtenä keinona tämän tavoitteen saavuttamiseksi alueelle päätettiin luoda heti laaja henkilöstöetujen kokonaisuus, jonka pohjana käytettiin koko hyvinvointialueelle siirtyvälle henkilöstölle tehtyä kyselyä. Etuuksien kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 3,6 miljoonaa euroa vuodessa.

Palvelustrategia ja talousarvio vuoden viimeiseen aluevaltuustoon

Hyvinvointialueen palvelustrategia sisältää keskeiset tavoitteet ja periaatteet ohjaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja tuottamista Päijät-Hämeessä vuosina 2023–2025. Palvelustrategiaa on käsitelty syksyn aikana esimerkiksi aluevaltuuston työpajoissa, hyvinvointialueen eri sidosryhmien kanssa ja hyvinvointialueen väliaikaisessa yhteistyöelimessä. Aluehallitus antoi viimeiset kommenttinsa palvelustrategiaan ja päätti lähettää esityksen aluevaltuuston käsiteltäväksi maanantain 19.12. kokouksessa.

Hyvinvointialueelle on valmisteltu myös ensimmäinen talousarvio ja -suunnitelma palveluiden järjestämisvastuun siirron jälkeiselle ajalle. Vuoden 2023 talousarvio on 11,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman.

Orimattilalaisten avosairaanhoito hyvinvointialueen omaksi tuotannoksi 2024

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä kilpailutti orimattilalaisten avosairaanhoidon vastaanottopalvelut vuonna 2020. Hyvinvointialueelle siirtyvää sopimusta Terveystalon kanssa on mahdollista jatkaa optiokaudella toukokuun 2024 loppuun asti. Aluehallitus päätti ottaa käyttöön avosairaanhoidon vastaanottopalveluiden hankinnan viimeisen optiovuoden ajalle 1.6.2023 – 31.5.2024. Lisäksi aluehallitus päätti, että hyvinvointialue alkaa valmistella oman palvelutuotannon aloittamista Orimattilaan kesäkuusta 2024 alkaen.

Järjestöjen avustamisen periaatteet hyvinvointialueelle

Päijät-Hämeen hyvinvointialue tukee järjestöyhteistyön mallin ja siihen sisältyvien avustusten avulla järjestölähtöistä kansalaistoimintaa, joka edistää päijäthämäläisten hyvinvointia ja terveyttä.

Aluehallitus hyväksyi järjestöavustusten periaatteet hyvinvointialueelle. Järjestöavustuksiin päätetään vuosittain painopisteet, ja avustusten myöntämisestä päättää hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen viimeinen valmisteluvaiheen aluehallituksen kokous hyväksyi myös muut esityslistan asiakohdat yksimielisesti. Esityslista (tweb.fi)