Hartolan sote-keskuspalveluista ei vielä päätöstä

Aluehallitus keskusteli kokouksessaan Hartolan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta vuoden 2023 alusta alkaen. Tällä hetkellä Hartolan palvelut tuotetaan osin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän omana toimintana ja osin ulkoistettuna Terveystalolle. Nykyinen sopimus Terveystalon kanssa on päättymässä vuoden 2022 lopussa. Hyvinvointialueen esitys aluehallitukselle oli, että Hartolan kunnan sote-keskuspalvelut tuotettaisiin jatkossa laajentamalla Harjun terveyden kanssa tehtyä sopimusta koskemaan myös Hartolaa. Aluehallitus pyysi vielä lisätietoja päätöksenteon tueksi ja päätti Ilkka Viljasen esityksestä, että asia pöydätään, ja asiaa käsitellään ylimääräisessä kokouksessa tiistaina 25. lokakuuta.

Hyvinvointialueelle nimitettiin viisi toimialajohtajaa

Aluehallitus nimitti Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle viisi toimialajohtajaa: Tuomo Nieminen (terveys- ja sairaanhoitopalvelut), Mika Forsberg (perhe- ja sosiaalipalvelut), Anu Olkkonen-Nikula (ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus), Jukka Santala (tukipalvelut) sekä Jari Hyvärinen (pelastustoimen palvelut).

Aluehallitus päätti aiemmassa kokouksessaan, että muun henkilöstön tavoin toimialajohtajat siirtyvät liikkeen luovutuksen periaattein ilman hakumenettelyä hyvinvointialueen virkoihinsa luovuttajaorganisaatioista eli Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta.

Aluehallitus nimesi järjestöneuvottelukunnan jäsenet

Aluehallitus on syksyn aikana päättänyt hyvinvointialueen järjestöneuvottelukunnan perustamisesta. Järjestöneuvottelukunta luo yhteistyön rakenteita ja toimintatapoja järjestöjen toiminnan ja palveluiden hyödyntämiseksi päijäthämäläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Tämän päivän kokouksessaan aluehallitus nimesi järjestöneuvottelukuntaan pohjaesityksen mukaiset varsinaiset ja varajäsenet. Lisäksi aluehallitus päätti lisätä neuvottelukuntaan omaishoitajien sekä pitkäaikaissairauksien potilasjärjestöjen edustuksen. Järjestöneuvottelukunnan varsinaisiksi jäseniksi nimettiin Jukka Ihalainen (Lahden ensi- ja turvakoti ry), Veikko Ikonen (Eläkeliiton Päijät-Hämeen piiri ja Hämeen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta), Pasi Mäkinen (Päijät-Hämeen hengitysyhdistys ry), Jenni Parkkonen (MIELI Päijät-Hämeen mielenterveys ry), Mai-Brit Salo (Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry), Jouni Kantonen (Jyränkölän setlementti ry), Hanna Virtanen (Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkosto, Lahden Lähimmäispalvelu ry), Janika Salonen (Kauno ry), Tiina Mäkelä (Lahden Diakoniasäätiö), Salla Heiskanen (SPR Hämeen piiri), Mari Pynnönen (Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry), Maija-Liisa Lindqvist (Päijät-Hämeen Sydänpiiri ry), Antti Kalliomaa (Päijät-Hämeen maakuntaliitto), Juha Tähkänen (Päijät-Hämeen yrittäjät), Minna Lignell (LAB-ammattikorkeakoulu) sekä Kari Eskelinen (Lahden seurakuntayhtymä). Päijät-Hämeen hyvinvointialueen viranhaltijoista järjestöneuvottelukunnassa ovat esittelijä Minna Veistilä sekä sosiaalialan osaamiskeskus Verson johtaja Kirsi Kuusinen-James.