Tulevaisuuden sote-keskus

Kansallista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan hyvinvointialueiden omilla kehittämishankkeilla, niin myös meillä Päijät-Hämeessä. Alueiden hankkeet rahoitetaan valtionavustuksilla.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen palvelutuotannon järjestämiseen kytkeytyvässä hankkeessamme kehitetään ja uudistetaan perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, sote-keskusta.

Kehittämistyötä tehdään siksi, että palvelut olisivat laadukkaita ja yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla koko Päijät-Hämeen alueella.  Toiminnan painotusta on tarpeen siirtää raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Lisäksi palveluiden vaikuttavuutta halutaan parantaa ja varmistaa se, että sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat sujuvasti yhteen sekä luontevassa yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa. Tavoitteena on myös kustannusten nousun hillitseminen.

Kehitämme Päijät-Hämeen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa toimintaa erityisesti tällaisia tavoitteita kohti:

  • Luomme mallin siitä, millainen sote-keskus on toimiva Päijät-Hämeen hyvinvointialueella ja miten se voidaan toteuttaa maakunnallisesti. Suunnittelutyötä ohjaa Päijät-Soten palveluverkkosuunnitelma.
  • Luomme käytännön toimintamalleja sote-keskuksen avo- ja digipalveluille.
  • Kehitämme asiakassegmentointia eli mietimme, millaisia erilaisia asiakasryhmiä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollossa on ja miten heidän erilaiset palvelujen tarpeensa tunnistettaisiin parhaiten. Rakennamme asiakasohjausta osaksi sote-keskusta jotta voitaisiin varmistaa, että palveluja tarvitseva ihminen löytää tiensä oikeaan paikkaan ja saa riittävästi neuvontaa.
  • Suunnittelemme, miten lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä sosiaalihuollon kentälle jalkautuvat palvelut sovitetaan luontevasti osaksi maakunnallista sote-keskusta.

Miksi Päijät-Hämeessä tarvitaan muutosta palveluihin?

Palvelujen tuottamiseen on välttämätöntä tehdä muutoksia, sillä Päijät-Hämeenkin väestö ikääntyy ja tarvitsee yhä enemmän palveluja. Muutostyö alkoi jo vuonna 2019, jolloin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä käynnisti laajan muutosohjelman. Muutosohjelman tavoitteet ovat sopineet hyvin yhteen myöhemmin alkaneen hyvinvointialueen valmistelun kanssa. Muutosohjelman päätavoitteeksi asetettiin saada rakennettua Päijät-Hämeeseen asukkaiden palvelutarvetta vastaava, kustannustehokas ja vaikuttava palvelutuotanto, joka on omistajakuntien maksukyvyn mukainen.

Päijät-Hämeen​ Tulevaisuuden sote-keskus -hanke tukee sekä muutosohjelman tavoitteiden saavuttamista että uuden hyvinvointialueen palvelutuotannon valmistelua.

Hankkeen vaiheet

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ensimmäinen hankekausi kattoi syksystä 2020 vuoden 2022 loppuun saakka. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeelle jatkorahoitusta vuoden 2023 loppuun asti.

Vuoden 2020 tärkeimmät tavoitteet olivat muodostaa yhteinen käsitys Päijät-Hämeen maakunnallisesta sote-keskusmallista osana palveluverkkoa, suunnitella sote-keskuskonsepti ja määritellä sote-keskuksen ydintiimin toimintamalli.

Vuonna 2021 keskityttiin toteuttamaan suunniteltuja toimia ja muutoksia sekä kokeilemaan uudenlaisia toimintamalleja.

Vuosina 2022–2023 tavoitteena on vakiinnuttaa ensimmäisen hankekauden suunnitelmasta toimiviksi todetut toimintamallit käyttöön koko maakunnan alueella ja käynnistää toisen hankekauden uusia kehittämiskokonaisuuksia.

Lisäksi suunnitellaan digitaalisia palvelukanavia ja ratkaisuja koko maakunnan alueelle. Tavoitteena on, että vuoden 2023 loppuun mennessä jo suuri osa asiakkaista on löytänyt tiensä uusien palvelukanavien käyttäjäksi.

Yhteystiedot

Katri Nousiainen, hankepäällikkö
puh. 044 482 3328
katri.nousiainen@phhyky.fi

Elina Leinonen, hankesuunnittelija
puh. 044 440 3117
elina.leinonen1@phhky.fi

Kansallinen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma