Päättyneet hankkeet

Tälle sivulle kootaan tietoa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen päättyneistä hankkeista.

JOPA-hanke

Päijät-Hämeen JOPA-hankkeessa on kehitetty joustavan palvelun asumismalli. Sen avulla ikääntyneiden on mahdollista asua itsenäisesti ja yhteisöllisesti lähellä palveluita.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.