Hankintamarkkinat kannustaa alueen yrityksiä vuoropuheluun hyvinvointialueen kanssa

Päijät-Hämeen Yrittäjät ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestävät yhdessä hankintamarkkinat torstaina 28. syyskuuta klo 14.30–16 Opiston Kunkun ylätuvassa (Harjukatu 46, Lahti).

Hyvinvointialue on pk-yritysten kannalta paljon muutakin kuin sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi. Meillä Päijät-Hämeessä hyvinvointialue on merkittävä, monenlaisten palvelujen ja tuotteiden ostaja sekä potentiaalinen kumppani eri toimialojen kaikenkokoisille yrityksille.

Yrittäjien ja hyvinvointialueen yhteiset hankintamarkkinat tarjoaa alueen yrityksille hyvän mahdollisuuden päästä entistä paremmin kiinni hyvinvointialueen tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

– Yritysten mukaanpääsy hyvinvointialueen kilpailutuksiin ja palveluntuottajiksi on tärkeää seudun työllisyydelle, elinvoimalle ja yrittämisen edellytyksille. Hankintamarkkinoilla halutaan tehdä hyvinvointialuetta tutummaksi yrityksille, kannustaa yrityksiä vuoropuheluun hyvinvointialueen kanssa ja madaltaa kynnystä tarjoamiseen, toteavat Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestämisen tuen johtaja Ismo Rautiainen.

Lisätietoa hankintamarkkinoista.