Gerontologinen sosiaalityö

Tule mukaan moninaiseen ja merkitykselliseen tiimiin!

Asiakasneuvoja ketsii tietoa koneelta ja ohjaa asiakasta palvelupisteellä.

Gerontologinen sosiaalityö on osa ikääntyneiden asiakasohjausta. Tavoitteena on vahvistaa iäkkään henkilön hyvinvointia edistäviä olosuhteita sekä auttaa erilaisten sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa. Autamme löytämään heille tarpeelliset palvelut ja etuudet sekä löytämään ratkaisuja arjen vaikeuksiin, kuten elämänhallintaan, asumisen haasteisiin tai ihmissuhteisiin.

Työ gerontologisessa sosiaalityössä on moniammatillista: työskentelemme yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa, johon voi kuulua esimerkiksi omainen, kotihoito, vanhuspsykiatria, päihdetyöntekijä, diakonityöntekijä yms.