Ensimmäisen toimintavuoden tulos oli kohtuullinen

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ensimmäinen varsinainen toimintavuosi sujui talouden näkökulmasta kohtuullisesti. Hyvinvointialueen vuoden 2023 tulos oli vasta valmistuneiden tilinpäätöstietojen mukaan 45,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taloutta rasittivat etenkin palveluiden ja hyödykkeiden isot hintojen nousut, mutta myös sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliset palkkaratkaisut. 

Muihin hyvinvointialueisiin nähden Päijät-Häme pärjäsi taloutensa hoidossa verrattain hyvin. Viime vuoden kokonaisalijäämä oli euromääräisesti keskikastia, mutta asukaslukuun suhteutettuna maan neljänneksi pienin. Päijät-Hämeessä on jo pitkään tuotettu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut erittäin kustannustehokkaasti eli edullisemmin kuin Suomessa keskimäärin. Kokonaiskulut olivat hyvinvointialueiden vertailussa viidenneksi pienimmät asukaslukuun suhteutettuna. 

– Tulos on kelvollinen torjuntavoitto, jonka kanssa voimme elää. Koska olemme tuottaneet palvelut keskivertoa halvemmalla, rahoitus korjaantuu Päijät-Hämeessä niin sanotun siirtymätasauksen ansiosta vastaamaan paremmin alueen väestön palveluntarvetta, sanoo hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen. 

– Meidän ongelmamme ei olekaan rahoituksen suuruus itsesään, vaan se, miten saamme aiempina vuosina syntyneen alijäämän katettua valtion hyväksymässä aikataulussa, hän jatkaa. 

Päijät-Hämeen pitäisi lain mukaan kattaa taloutensa alijäämät vuoden 2025 loppuun mennessä. Aikataulu on Virolaisen mukaan epärealistinen, ja johtaisi alueella ylimitoitettuun palveluiden alasajoon. Alijäämän kattamisesta realistisemmassa ajassa sekä lisärahoituksesta käydään neuvotteluja valtiovarainministeriön kanssa. Ilman siirtymätasausta Päijät-Hämeen hyvinvointialueen talous olisi jo nyt tasapainossa. 

Valtio rahoitti viime vuonna Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta noin 862 miljoonalla eurolla. Tänä vuonna rahoituksen suuruus on noin 893 miljoonaa euroa. Hyvinvointialue tasapainottaa tänä vuonna 18 miljoonan euron edestä talouttaan pysyäkseen talousarviossa. Lisäsäästöjä etsitään muun muassa toimitiloista vuokrakustannuksia karsimalla sekä vuokrahenkilöstön käyttöä vähentämällä.