Hyvinvointialueen järjestöavustushaun yleisiä ohjeita

Järjestöavustushaku vuodelle 2023 avautui 9.1.2023 sähköisenä hakuna ja päättyi 31.1.2023 klo 16. Hakemuksia tuli 48 kappaletta ja ne käsitellään maaliskuussa. Seuraavan haun ajankohta päätetään myöhemmin tänä vuonna.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöavustukset on tarkoitettu yhdistysten ja järjestöjen yleishyödylliseen toimintaan, joka edistää päijäthämäläisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Hyvinvointialueelta jaettavien avustusten tulee edistää hyvinvointialueelle laaditun strategian ja ohjelmien toteutumista ja tavoitteita.

Järjestöavustusten sähköiset hakulomakkeet:

Järjestöavustusta hakevien on hyvä perehtyä seuraaviin materiaaleihin:

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksen hyväksymän järjestöyhteistyön mallin ja järjestöjen avustusperiaatteiden mukaisesti avustuslajit ovat seuraavat:

Kumppanuusavustukset

  • Avustuksella järjestettävä toiminta on järjestölähtöistä hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä täydentävää ja rikastavaa toimintaa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
  • Toiminta vastaa rajatun kohderyhmän konkreettiseen tarpeeseen
  • Toiminta tavoittaa omaa jäsenistöä laajemman kohderyhmää
  • Toiminta vaikuttaa kohderyhmän hyvinvointiin ja terveyteen

Yhteiskehittämisen avustukset

  • Alueen hyvinvointisuunnitelman kärkien mukaisten teemojen tarvelähtöinen
    yhteiskehittäminen yhteistyössä hyvinvointialueen sote-keskusten ja toimialojen kanssa
  • Yhteistoiminta vastaa rajatun tarpeen kehittämistä, pilotointia ja juurtumista
  • Toiminta edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä lisää yhteistyötä järjestön ja toimialan kesken

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto on päättänyt järjestöavustuksiin määrärahan 250 000 euroa, jonka puitteissa järjestöavustuksien jakamisesta päättää Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunta maaliskuussa 2023.

Hakuohjeet:

Lisätietoja: Järjestökoordinaattori Helena Haaja; helena.haaja@paijatha.fi tai 044 482 5263