Digiasiantuntija Satu haluaa tuoda alueen asukkaille tutuksi digitaalisia terveyspalveluja

Instagram: @sotedigipilvessa ja Facebook: Sotedigi pilvessä

Työskentelen tietohallinnossa digipalveluiden digiasiantuntijana. Omat työtehtäväni liittyvät valtakun-nalliseen Omaolo-palveluun sekä Päijät-Sote (suomisote.fi) -sovellukseen.

Omaolon osalta vastaan ammattilaisten kouluttamisesta sekä palvelun markkinointiviestinnästä. Omaolo -tiimissä suunnittelemme yhdessä palvelukokonaisuuden paikallista kehittämistä ja uusien toi-minnallisuuksien käyttöönottomahdollisuuksia sekä tuemme toiminnan ammattilaisia palvelun käyttäjinä.

Päijät-Sote-sovelluksessa olen kehittämistyön keskiössä mukana. Työhön kuuluu mm. palveluiden kehittäminen, uusien toiminnallisuuksien testaaminen ja yhteistyö ammattilaisten kanssa.

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja (YAMK) ja työtaustani on 15 vuoden ajalta päivystyshoitotyöstä sekä muutamia vuosia perusterveydenhuollosta erinäisissä pätkissä ja työpisteissä. Ennen digipalveluihin siirtymistä toimin esihenkilörooleissa.

Työntekijälähettiläänä pystyn tuomaan sekä asukkaille että ammattilaisille tietoa alueemme digitaalisista palveluista ja nostamaan esiin uusia palveluita sekä muistuttamaan vanhoista. Palveluiden tunnettavuus lisää uskallusta ottaa uusia palveluita käyttöön. Julkaisuihin saattaapi putkahdella myös työpöydän ulkopuolelta luontoa ja eläimiä.

Oman työn merkityksellisyys on ehdottoman tärkeää. Oman työpanokseni suuntaan siis kehittämiseen, jonka tavoitteena on tuottaa asukkaille toimivat digitaaliset terveyspalvelut sote-keskusten rinnalle ja auttaa ammattilaisia tuottamaan terveys- ja sairaanhoitopalveluita eri kanavia pitkin.

Ota Satu seurantaan: