image received via email

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Voimakkaasti immuunipuutteiset 12 vuotta täyttäneet saavat tehosterokotuksia koronaa vastaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kehottanut voimakkaasti immuunipuutteisia ottamaan syksyn tehosterokotuksen koronaa vastaan jo alkusyksystä. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella voimakkaasti immuunipuutteiset 12 vuotta täyttäneet saavat tehosterokotuksen keskitetysti Lahden sote-keskuksesta. Rokotuksen voi hakea ilman ajanvarausta maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 8–10. Tiistaisin rokotuksen saa ajanvarauksella kello 10–17. 

Tehosterokote voidaan antaa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua viimeisimmästä koronarokotuksesta tai sairastetusta taudista. Rokotuspisteelle voi tulla vain oireettomana. 

Tehosterokotteena käytetään uutta varianttiräätälöityä rokotetta. Voimakkaasti immuunipuutteisten alle 12-vuotiaitten lasten rokotukset alkavat, kun heille tarkoitettua uutta varianttirokotetta on saatavilla. Tiedotamme näiden rokotusten alkamisesta erikseen. 

Tällä hetkellä muista sote-keskuksista tai rokotuspisteiltä ei voi hakea koronarokotusta. Työterveysasiakkaat voivat ottaa rokotukset omasta työterveydestä, jos ne sisältyvät työnantajan sopimukseen. 

Voimakkaasti immuunipuutteisia ovat henkilöt, joilla on jokin seuraavista sairauksista tai joille on tehty jokin seuraavista toimenpiteistä:
 

 • elinsiirto 
 • kantasolusiirto 
 • vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos 
 • elimistön puolustuskykyä heikentävä syöpä 
 • elimistön puolustuskykyä heikentävä syöpähoito 
 • autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä 
 • dialyysi ja erittäin vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta 
 • pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV 
 • vaikea aplastinen anemia 
 • lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila 

Muut riskiryhmät saavat koronaa vastaan tehosterokotuksen halutessaan influenssarokotusten yhteydessä myöhemmin syksyllä. Riskiryhmien influenssarokotusten ja koronarokotusten alkamisesta tiedotetaan erikseen lokakuussa.

Lisätietoja koronarokotuksista ja linkki ajanvaraukseen:
paijat-sote.fi/koronavirus/ajanvaraus-ja-tietoa-koronarokotuksista/

Lisätietoja vaikeista immuunipuutoksista ja rokotuksista saa THL:n sivuilta.
 

Lisätietoja:
ylilääkäri Marianne Wallin, 044 416 3656
rokotuskoordinaattori Henry Raita, 040 568 4133 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)

Päijät-Hämeen hyvinvointialue joutuu muiden hyvinvointialueiden tavoin tasapainottamaan talouttaan tänä ja edelleen ensi vuonna. Tehtävä on äärimmäisen vaikea tilanteessa, jossa kustannukset nousevat eri syistä, mutta rahoitus ei kasva vastaavasti. Hyvinvointialueen rahoitusta vähentää myös noin 50 miljoonan siirtymätasaus.

Hyvinvointialue on suunnitellut ensi vuodelle joukon toimenpiteitä, joilla tavoitellaan yhteensä noin 18 miljoonan euron suuruista tasapainotusta talouteen. Aluehallitus käsittelee talousarviota ja tasapainotustoimia kokouksessaan ensi viikon maanantaina. Talouden sopeuttamistarve ei pääty tähän, sillä valtio edellyttää lainanottovaltuuspäätöksen ehdoksi jo uutta suunnitelmaa toimista, joilla hyvinvointialue tasapainottaa talouttaan seuraavina vuosina.

Aluevaltuutetut ovat ottaneet kantaa sopeutustoimenpiteiden valmisteluun työn eri vaiheissa. Käytyjen keskustelujen pohjalta hyvinvointialue ei aio esittää henkilöstöohjelmansa toteutuksesta karsimista, koska sote- ja pelastusalan ammattilaisista on kova pula ja ohjelman toimet tähtäävät tilanteen korjaamiseen. Hyvinvointialue ei suunnittele myöskään henkilöstövähennyksiä tai lomautuksia, vaan hakee henkilöstökuluista säästöä epätarkoituksenmukaista ja kallista vuokratyötä sekä ylityötä ja erilliskorvauksia karsimalla. Myöskään ikääntyneiden entuudestaan tiukkoja tehostetun palveluasumisen pääsykriteerejä ei ehdoteta kiristettäviksi. Aluevaltuutetut osallistuvat tasapainotusurakkaan karsimalla kokouskuluja sekä pienentämällä valtuustoryhmille jaettavaa ryhmärahaa.

Vuoden 2024 suunnittelukehys on tässä vaiheessa vuotta laadittu noin 25 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Nollatuloksen saavuttaminen ei ollut realistinen vaihtoehto ensi vuonna. Tältä vuodelta ja vuodelta 2024 kertyvät alijäämä on katettava seuraavien vuosien aikana tekemällä vastaavaa määrä ylijäämää.

Toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja tilankäytön tiivistystä

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialan tasapainottamistavoite on yhteensä 6,3 miljoonaa euroa. Tavoitteeseen pyritään uudistamalla laboratoriotutkimusten näytteenotto- ja tutkimusmenetelmiä ja parantamalla näytteenottoverkoston tehokkuutta. Ostopalveluiden määrää ja vuokratyövoiman käyttöä vähennetään. Henkilöstön tekemien lisätöiden määrää on supistettava. Muutokset saattavat hidastaa hoitoonpääsyä ja aiheuttaa riskin hoitojonojen kasvulle, mutta riskiä pienennetään uudistamalla samanaikaisesti toimintamalleja tehokkaammiksi useissa eri yksiköissä. Ensihoitoa yhtenäistetään siirtämällä se kokonaisuudessaan terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toiminnaksi. Lisäksi toimintaa sopeutetaan yhden hengen yöyksikön poistolla.

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialalla sopeuttamistarve on noin 4,5 miljoonaa euroa. Toimialalla supistetaan henkilöstön ostopalvelujen käyttöä, lisätöiden määrää sekä palvelujen hankintaa. Tämä saattaa heijastua muutoksina muun muassa palveluaikoihin. Lisäksi tarkastellaan työn tekemisen käytäntöjä, kuten päällekkäisten työvuorojen osuuksia, viikonloppuna tehtäviä töitä sekä varallaolokäytäntöjä. Toimitilojen käyttöä on tarkoitus tiivistää, sekä tarkistaa asiakasmaksuja ja ottaa käyttöön palauttamattomien apuvälineiden maksu. Toimialalla toteutettavaan ikääntyneiden palvelujen järjestämissuunnitelmaan liittyy merkittävä määrä palveluprosessien kehittämistä, ja tätä työtä jatketaan osana sopeuttamista.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialan sopeutustavoite on noin 4 miljoonaa euroa. Palveluiden tuotantotapoja ja palvelupisteiden toimintaa on tarkoitus uudistaa toimitilojen käyttöä tehostamalla sekä digiratkaisuja hyödyntämällä. Henkilöstöresurssien supistaminen saattaa aiheuttaa käsittelyaikojen ja palvelujen odotusaikojen pidentymistä. Sopeuttamisesityksissä on myös asiakkaiden etuuksia pienentäviä muutoksia. Oman toiminnan kehittämisellä ja laajentamisella toimiala vähentää ostopalvelujen tarvetta.

Loppuvuonna vielä 2,5 miljoonan säästöhaku

Pelastustoimen palveluiden toimialalla sopeutustarve on 383 000 euroa, mikä toteutetaan karsimalla harkinnan mukaan palvelujen ostoja vain välttämättömiin, pidentämällä priorisoinnin perusteella pelastustoiminnassa käytettävän kaluston ja muun irtaimiston käyttöikää sekä vähentämällä muita ostoja ainoastaan välttämättömiin tarpeisiin.

Tukipalveluiden toimiala tuottaa muiden toimialojen tarpeisiin nimensä mukaisesti toimintaa tukevia palveluita kuten henkilöstö-, ict-, toimitila-, turvallisuus- ja välinehuoltopalveluita. Niistä nipistäminen laajassa mitassa olisi johtanut kustannusten kasvuun tai lisäsäästöjen tarpeeseen muilla toimialoilla, joten toimialan tasapainotustavoite on tällä hetkellä noin 450 000 euroa.

Hyvinvointialue etsii vielä loppuvuoden aikana noin 2,5 miljoonan euron edestä lisätoimia, joilla talouden tasapainotukselle asetettu kokonaistavoite saavutetaan. Toimiin voi sisältyä esimerkiksi vuokrahenkilöstön, palveluiden oston ja lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentämistä.

Päijät-Hämeen Yrittäjät ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestävät yhdessä hankintamarkkinat torstaina 28. syyskuuta klo 14.30–16 Opiston Kunkun ylätuvassa (Harjukatu 46, Lahti).

Hyvinvointialue on pk-yritysten kannalta paljon muutakin kuin sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi. Meillä Päijät-Hämeessä hyvinvointialue on merkittävä, monenlaisten palvelujen ja tuotteiden ostaja sekä potentiaalinen kumppani eri toimialojen kaikenkokoisille yrityksille.

Yrittäjien ja hyvinvointialueen yhteiset hankintamarkkinat tarjoaa alueen yrityksille hyvän mahdollisuuden päästä entistä paremmin kiinni hyvinvointialueen tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

– Yritysten mukaanpääsy hyvinvointialueen kilpailutuksiin ja palveluntuottajiksi on tärkeää seudun työllisyydelle, elinvoimalle ja yrittämisen edellytyksille. Hankintamarkkinoilla halutaan tehdä hyvinvointialuetta tutummaksi yrityksille, kannustaa yrityksiä vuoropuheluun hyvinvointialueen kanssa ja madaltaa kynnystä tarjoamiseen, toteavat Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestämisen tuen johtaja Ismo Rautiainen.

Lisätietoa hankintamarkkinoista.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Tena-tuotteiden hoitotarvikejakelun asiakkaat ovat saattaneet joutua tietoturvaloukkauksen kohteeksi. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen inkontinenssituotteiden kuljetuspalvelusta vastaava Westlog Oy on joutunut kyberhyökkäyksen kohteeksi. Tietoturvaloukkaus voi koskea hyvinvointialueen asiakkaiden nimeä, yhteystietoja, mahdollista järjestelmässä ollutta henkilötunnusta sekä tietoa tehdyistä tilauksista.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue on pyytänyt tarkennettua tietoa asiasta. Tiedotamme tietoturvaloukkauksesta välittömästi enemmän, kun saamme tarkennettua tietoa.

Ennen kuin varmistuu, onko tietoturvaloukkauksen kohteena ollut myös Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakkaita, suosittelemme kauttamme Tena-tuotteita kotiin tilanneita asiakkaita olemaan varmuuden vuoksi varuillaan ja kiinnittämään erityistä huomiota mahdollisiin petosyrityksiin. Kaikissa rikostapauksissa, kuten identiteettivarkauksissa, suosittelemme olemaan aina yhteydessä poliisiin.

Westlog Oy on tehnyt seuraavat toimet tietomurron selvittämiseksi:

 • Yrityksen tietojärjestelmiin on asennettu erityinen valvontajärjestelmä.
 • Kyberturvallisuuskeskukselle (liikenne- ja viestintävirasto Traficom) sekä Suomen tietosuojavaltuutetun toimistoon on tehty ilmoitus tietomurrosta.
 • Poliisille on tehty rikosilmoitus tietomurrosta.

Westlogin suorittama tutkinta ja varastettujen henkilötietojen yksityiskohtainen arviointi on edelleen kesken. Esimerkiksi loukkauksen koko laajuus tai mahdolliset seuraukset eivät ole vielä tiedossa.

Neuvoja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille (tietosuoja.fi) (siirryt toiseen palveluun)Neuvoja identiteettivarkauden tai tietovuodon uhrille (kyberturvallisuuskeskus.fi)

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella digitalisaation hyötyjä halutaan tuoda asiakkaiden ja ammattilaisten ulottuville. Päijät-Sote-sovellus ja toimiva verkkoyhteys mahdollistavat videovastaanotot usein myös osana erikoissairaanhoitoa. Hyvinvointialueen perustason terveyspalveluissa etävastaanotot ovat olleet jo pidempään käytössä. 

Syksyn myötä videovastaanottojen käyttö mahdollistuu yhä useammassa palvelussa. Asiakas voi myös itse kysyä mahdollisuudesta hoitaa asia videoyhteydellä.  

Videovastaanotto Päijät-Sote-sovelluksella on tietoturvallinen ja sujuva asiointitapa, jolla parannetaan palveluiden saatavuutta, sujuvuutta ja asiakaskokemusta. Päijät-Sote-sovelluksella asiakas voi hoitaa useamman asian samaa kanavaa käyttäen. Asiakassovellus toimii verkkoselaimella, kännykässä tai tabletilla. Digitaalinen asiointi tukee myös hyvinvointialueen tavoitteita vähentää hiilijalanjälkeä ja toimia ympäristöystävällisesti.

Neurologian poliklinikan lääkäri ottaa vastaan etänä

Neurologian poliklinikalla videovastaanotot ovat olleet osa potilaan hoitoa kesäkuulta alkaen. Syyskuun alusta videovastaanottomahdollisuus laajeni myös lääkärille. 

 - Asiakas saa meiltä käytännössä saman palvelun videovastaanotolla kuin paikan päällä. Hyödyt asiakkaan kannalta ovat moninaiset. Vastaanotolle voi osallistua mistä tahansa eikä tarvitse kulkea erikseen vaikkapa Päijät-Hämeen keskussairaalalle. Videovastaanotoilla asiakas myös saa halutessaan keskustelun aikana kätevästi sähköisenä kyselyjä, linkkejä ja tiedostoja, kertoo sairaanhoitaja Minna Aalto.  

Videovastaanottoja neurologian poliklinikalla tarjotaan muun muassa epilepsian kontrollikäynneille ja migreenipotilaille.

– Etenkin epilepsiakontrollien suhteen asiakkaat ovat olleet kiitollisia etämahdollisuudesta, koska asiakkaiden ajokielto saattaa vaikeuttaa asiointia paikan päällä. Lisäksi sosiaalisia tilanteita arasteleville videovastaanotot ovat tarjonneet tukea ja helpotusta arjen hallintaan, Aalto sanoo.  

Neurologian poliklinikan lisäksi videovastaanotot ovat jo käytössä keuhkopoliklinikalla, ravitsemusyksikössä ja kuntoutuksen eri palveluissa. Kuntoutuksen vastaanotoilla on annettu ensi- ja jatkohoito-ohjeita sekä ohjattu terapiaharjoitteissa tai toteutettu etäkuntoutusjakso

Henkilöstö saanut koulutusta uuteen toimintatapaan

Henkilöstö on saanut perehdytystä videovastaanottojen toteuttamiseen Päijät-Sote-sovelluksella keväästä lähtien. Valmius videovastaanottojen käyttöön on jo kotisairaalassa ja avosairaanhoidossa Asikkalassa, Hollolassa ja Padasjoella. Avosairaanhoidossa videovastaanottoa kokeillaan esimerkiksi tablettidiabeetikkojen kontrollikäynneissä, osana hoidon tarpeen arviointia tai psykoterapian jatkolausuntojen tekemisessä. Myös erikoissairaanhoidossa syöpätautien poliklinikalla ja vatsatauteja hoitavassa yksikössä eli vatsakeskuksessa henkilöstö on saanut koulutuksen.

Ohjeita ja video videovastaanoton käyttöön löytyy osoitteesta paijat-sote.fi/paijat-sote-sovellus/

Suora linkki käyttöönoton opastusvideoon Päijät-Sote-sovellus, videovastaanotto 

image received via email

Haravanaattorit on ryhmä täsmäosaajia, jotka hoitavat ohjaajan johdolla pihojen haravointeja ja muita pieniä toimia. ”Haravoimme pihasi lehdet ja pienet risut, kokoamme ne jätesäkkeihin tai tilaajan omaan keräykseen. Tilaaja hoitaa mahdolliset puutarhajätteen jatkosijoitukset”, vammaispalveluista kerrotaan.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vammaispalvelut ja verkkoalusta HemmaKoti ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on työllistää päiväaikaisen toiminnan vammaisia tai kehitysvammaisia asiakkaita.

Ensimmäinen virallinen työllistämiskampanja välittää haravointipalveluita yksityisille henkilöille, yhteisöille ja yrityksille, ja se käynnistyi 18. syyskuuta. Haravanaattorit-ryhmä haravoi pihoja, kerää risuja ja tekee muita niihin liittyviä pieniä toimia. Myös jääkiekkoseura Pelicans on mukana työllistämiskokeilussa: vammaispalvelujen asiakkaita on jo ollut nostamassa kotipelin lippua salkoon.

Yhteistyön myötä vammaispalvelujen asiakkaat perustavat ohjaajan tuella HemmaKoti-profiilin ja kokeilevat tehtäviä ensin ohjaajan kanssa ryhmässä työskennellen. Tavoitteena on, että osa perustaisi jatkossa oman yksilöllisen profiilin. HemmaKodin verkkoalusta yhdistää työn tilaajat palveluiden tuottajiin.

HemmaKodin toimitusjohtaja Marika Pendolin korostaa, ettei palvelun tarkoituksena ole välittää halpatyövoimaa. Kaikissa palveluissa suositus minimikorvauksesta on 20 euron tuntihinta.

Tällä hetkellä 65 000 täsmätyökykyistä etsii työtä Suomessa, joten hyvinvointialueen vammaispalvelujen ja HemmaKodin yhteistyö sisältää yhden ratkaisun heidän työllistämiseensä. Täsmätyökykyinen on henkilö, jolla on käytössä osa työkyvystään ja ennen kaikkea halu ja motivaatio työkykynsä käyttämiseen.

Lipun nostaminen salkoon on Pelicansin pelipäivän tärkeä tehtävä. Siihenkin löytyy osaajia vammaispalvelujen päiväaikaisesta toiminnasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut kansallisen työryhmän ja ohjausryhmän erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuuden, työnjaon ja yhteistyön selvittämiseksi. Ministeriöiden ja hyvinvointialueiden virkahenkilöistä koostuvan työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtaja Petri Virolainen.

Ohjausryhmää luotsaa sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Anna Cantell-Forsbom.

Molempien ryhmien toimikausi on 1.9.–31.12.2023.

Virolaisen vetämän työryhmän tavoitteena on muun muassa koota tieto väestön palvelutarpeesta, osaamisen ja henkilöstön riittävyydestä, vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta. Selvityksessä on myös se, miten keskittämis- ja päivystyssääntely on käytännössä toteutunut ja miten tehtävien keskittämisestä on alueilla sovittu.

Selvitystyössä tulee arvioida mahdollisuudet hyödyntää nykyistä tehokkaammin muun muassa osaamisen liikkuvuutta ja konsultaatiomahdollisuuksia, etäpalveluita, ensihoitopalvelua ja lääkärihelikopteritoimintaa, digitalisaatiota ja muita lähelle väestöä vietäviä palveluita.

Selvitystyöstä halutaan säädösvalmistelun tueksi ehdotuksia ja vaihtoehtoja siitä, miten erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja terveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä tulisi kehittää. Lisäksi tavoitteena on osaltaan varmistaa palvelujärjestelmän riittävä alueellinen ja kansallinen valmius ja varautuminen.

Työryhmän tulee esittää loppuraportti sosiaali- ja terveysministeriölle 31.12.2023 mennessä.

– Työnjaosta sopiminen on tarpeellista kansallisella tasolla. Varautumista, kalliita laiteinvestointitarpeita ja osaamisen varmistamista edellyttävät toimet eivät aina noudata hyvinvointialuerajoja, Petri Virolainen sanoo.

Hänen mukaansa palveluiden järjestämisessä tulee lisätä yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa niiden saatavuus kaikille.

– Se on mahdollista toteuttaa uusimalla työnjakoa hyvinvointialueiden kesken, Virolainen pohtii.

Päijät-Hämeessä pääsee tuki- ja liikuntaelinoireista, eli esimerkiksi polven, olkapään tai selän erilaisista äkillisistä oireista ja kiputiloista fysioterapeutin suoravastaanotolle. Suoravastaanotto tarkoittaa sitä, että asiakas menee ensikäynnille fysioterapeutin vastaanotolle käymättä ensin lääkärissä. Tämä nopeuttaa hoitoon pääsyä, joka on myös syyskuun alussa voimaan tulleen hoitotakuun uudistuksen tavoitteena.  

Fysioterapeutin suoravastaanotto on tarkoitettu 16 vuotta täyttäneille päijäthämäläisille. Asiakas voidaan ohjata suoravastaanotolle hyvinvointialueen eri palvelujen kautta, esimerkiksi sote-keskuksesta, Päivystysapu 116117 palvelunumerosta, Akuutti24 ensihoito- ja päivystyskeskuksesta tai digiklinikalta. Sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen, ja voi antaa sen perusteella ajan suoravastaanotolle. 

Myös Omaolo.fi-palvelu voi oirearvion tuloksen perusteella suositella suoravastaanotolle menemistä. Kun oirearvion on täyttänyt, palvelu ohjaa itsehoitoon, liikuntaneuvojalle, lähettämään tuloksen ammattilaiselle tai hakeutumaan päivystykseen. Jos tulos ohjaa fysioterapian suora- tai videovastaanotolle, voi ajan varata sähköisesti itse.  

Meillä on hyviä asiakaskokemuksia fysioterapeutin suoravastaanottopalvelusta Päijät-Hämeessä. Asiakas pääsee nopeammin hoitoon, ja myös kuntouttaminen päästään aloittamaan ajoissa toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi. Fysioterapeutin työnkuva on laajentunut perinteisesti lääkärille kuuluneisiin tehtäviin, kertoo erityisasiantuntija Tuula Häyrinen. 

Myös asiakaskyselyjen (20192022) mukaan kuntoutuksen asiakkaiden kokemus oli kiitettävä. Yli 80 prosenttia vastaajista kertoi palvelusta olleen heille erittäin paljon tai paljon hyötyä. Lisäksi yhtä moni ilmoitti, että kuntoutuspalvelu oli riittävä eikä kuntoutusjakson aikana ollut tarvetta hakeutua lääkäriin saman vaivan takia. 

Hoitoon osallistuu moniammatillinen tiimi 

Alueen sote-keskuksissa fysioterapeutit kuuluvat moniammatillisiin tiimeihin, jotka hyödyntävät asiantuntijoiden yhdistettyä osaamista hoidossa. Hoitaja arvioi, onko asiakkaan tuki- ja liikuntaelinoire hoidettavissa fysioterapian keinoin vai onko hänet syytä ohjata tiimin lääkärin vastaanotolle. Hoitaja ohjaa asiakkaan suoraan lääkärin vastaanotolle, jos kovaan kipuun liittyy esimerkiksi kuumeilua, sen syynä on tapaturma tai jos yleisterveydentilassa tapahtuu äkillis muutoksia. Lapset sen sijaan menevät suoraan lääkärin vastaanotolle vähäisemmistäkin oireista. 

Suoravastaanottoon koulutetut fysioterapeutit hoitavat tuki- ja liikuntaelinsairaita itsenäisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa. Pieni osa tarvitsee jatkokäyntiä lääkärille, ja tarvittaessa fysioterapeutti voi ohjata asiakkaan tiimin lääkärin vastaanotolle, Häyrinen sanoo. 

Ensimmäisellä vastaanottokäynnillä fysioterapeutti haastattelee asiakasta ja selvittää hänen oireitaan ja toimintakykyään. Tutkimuksen perusteella asiakas saa ohjausta sopivaan liikuntaan, kotona toteutettaviin harjoitteisiin, kivun lievitykseen, ergonomiaan tai päivittäisiin apuvälineisiin ja tukiin sekä neuvoja käsikauppalääkkeiden käytöstä. Lisäksi fysioterapeutti voi myöntää tarvittaessa lyhyen sairausloman.  

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)

Päijät-Hämeen hyvinvointialue kilpailuttaa henkilökuljetusten kuljetuspalvelut dynaamisen hankintajärjestelmän kautta. Kilpailutuksen määräaika oli 31. elokuuta, johon mennessä liikennöitsijöiltä tuli yhteensä 144 tarjousta. Muutoksenhakuaika päättyy 9. lokakuuta.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on sähköinen hankintamenettely, joka on kestonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille. Kuljetuspalvelua hankitaan hyvinvointialueella kaikkiin perhe- ja sosiaalipalvelujen sekä ikääntyneiden palvelujen henkilökuljetustarpeisiin.

Kaikki tarjouspyynnön ehtoja vastaavat ja hankintayksikön asettamat vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoukset hyväksytään kuljetuspalveluiden järjestäjiksi. Sopimukset ovat voimassa 36 kuukautta. 

Välityskeskus välittää kuljetustilaukset tietyn maantieteellisen alueen sisällä hintajärjestyksessä halvimmalle vapaana olevalle liikennöitsijälle. Samalla huomioidaan suunniteltu reitti ja mahdollisuudet kuljetusten yhdistelyyn.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on yhteensä noin 5,4 miljoonaa euroa vuodessa. 

Kilpailutus tehdään, koska edellinen hankintakausi päättyy loppuvuodesta. Samalla saamme Heinolan alueen mukaan tähän samaan hankintaan. Sen kuljetukset toteutetaan samojen käytäntöjen mukaisesti kuin muualla hyvinvointialueella. Sysmässä Terveystalo vastaa edelleen kuljetuksista. Muutoin palveluun ei tule oleellisia muutoksia. Teemme kuitenkin joitakin tarkennuksia, joilla pyritään parantamaan palvelun saatavuutta ja sujuvuutta asiakkaalle, vammaispalvelujen tulosaluejohtaja Pirkko Valtanen taustoittaa. 

Uudistuksen myötä matkakortteja ei enää tarvita, kun välityskeskus ylläpitää asiakkaasta kuljetuksen kannalta välttämättömiä asiakastietoja. Myös kaikki tilaukset – lukuun ottamatta vakio- ja nousukyytejä – tilataan aina välityskeskuksen kautta. Heinolan sopimuksessa asiakas on voinut tilata matkan suoraan liikennöitsijältä. 

Heinolan kuljetuspalveluasiakkaille tiedotetaan asiasta ja järjestetään mahdollinen infotilaisuus ennen kuin uusi käytäntö tulee vuodenvaihteessa voimaan. Muutos koskee Heinolassa noin 300 kuljetuspalveluasiakasta.

Aluehallitus käsitteli henkilökuljetuspalveluiden kilpailutuksen ja muutokset kokouksessaan 18. syyskuuta. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue aikoo panostaa yhteisöllisen asumisen järjestämiseen alueen ikäihmisille. Hyvinvointialue on puoltanut Asumisen ja rahoitus ja -kehittämiskeskus ARA:lle Yrjö ja Hanna -säätiön suunnitelmaa yhteisöllisen asumisen kohteen rakentamisesta Lahden Möysään. Lisäksi hyvinvointialueelle on suunnitteilla useita yhteisöllisen asumisen hankkeita, joista Asikkalan rakennushanke on jo käynnistynyt.

Sosiaalihuoltolakiin vuoden alussa kirjattu yhteisöllinen asuminen tarkoittaa asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa jokaisella asukkaalla on oma asunto. Asumispalveluiden uudistus mahdollistaa iäkkäille henkilöille joustavia, yhteisöllisiä ja toimintakyvyn säilymistä tukevia asumis- ja palveluratkaisuja kotona asumisen ja nykyisen tehostetun palveluasumisen väliin.

– Tämä vaihtoehto tuli juuri uudeksi, perinteisen palvelusasumisen korvaajaksi, joten kohteita ei ole voinut kovin paljoa ennakoida. Vireillä on kuitenkin useita hankkeita. Suurimpana keskittymänä on Lahden alue, ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialan johtaja Anu Olkkonen-Nikula kertoo.

Yhteistyössä kuntien kanssa

Yhteisöllisen asumisen järjestämisvastuu on hyvinvointialueella, mutta se tekee tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa. Asunnot ovat vuokra-asuntoja, jotka myönnetään yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Vuokranantaja voi olla yksityinen tai julkinen taho. Myös yhteisöllisen asumisen palvelut myönnetään palvelutarpeen mukaisesti ja tuotetaan kotihoidon tai tukipalvelujen keinoin.

– Väestö ikääntyy, ja päijäthämäläisittäin tunnusomainen asia ovat yksinäiset ja ikääntyvät ihmiset, joista suurin osa on naisia. Yhteisöllinen, esteetön ja turvallinen asumismuoto syntyy osittain tällaiseen tarpeeseen. Ei ole tarkoitus korvata ympärivuorokautista palveluasumista tai sellaisten muistisairaiden asumista, jotka eivät selviä omassa kodissaan, Olkkonen-Nikula täsmentää.

Hyvinvointialue tavoittelee yhteisöllisen asumisen voimakasta kasvua ja jopa kolmen prosentin peittävyyttä yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä. Se tarkoittaisi kymmenen vuoden päästä alueelle noin tuhatta yhteisöllisen asumisen asuntoa.
– Keskeistä niille on asunnon, rakennuksen ja asuinympäristön viihtyisyys ja esteettömyys, joka mahdollistaa iäkkään toimijuutta. Ihannetilanteessa asunto sijaitsee keskeisellä paikalla ja palveluihin on kävelymatka, asumisen kehittämisen päällikkö Marko Hiekkanen visioi.

Yhteisöllisyys vaatii useita asuntoja yksiköihin

Tuotannon kehittämisessä on Hiekkasen mukaan huomioitava esimerkiksi kuntakohtainen tarve, henkilökunnan saatavuus ja yhteisöllisyyden onnistuminen.
– Jotta yhteisöllisyys toimii, se vaatii yksikköön 25–30 asuntoa. Mukana voi olla myös senioriasumista, Hiekkanen toteaa.
Päijät-Hämeessä on käynnistelty kuntien kanssa asumispalveluihin liittyvää verkostoa, joka on kokoontunut tähän mennessä kerran.
– Käymme tiivistä vuoropuhelua, koska myös iäkkäiden esteettömän ja turvallisen asumisen kehittämiseen on tarvetta.

Maakunnallinen suunnitelma työn alla

Yhteisöllisen asumisen edistämisessä on vielä valtava määrä tekemistä, Anu Olkkonen-Nikula myöntää.
Parhaillaan laaditaan maakunnalliseen yhteisölliseen asumiseen liittyvää suunnitelmaa, joka etenee valmistuttuaan kuntiin ja valtiovarainministeriöön.

– Rahoittaja eli ministeriö sitten päättää, miten paljon se esitetyistä investoinneista hyväksyy.

Valtioneuvosto päättää vuosittain hyvinvointialueelle seuraavalle vuodelle lainanottovaltuuden eli valtuuden nostaa pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseksi tai solmia investoinnin luonteisia pitkiä sopimuksia.
– Markkinoimme halukkaille rakentajille ja eri toimijoille mahdollisuutta tulla mukaan yhteistyöhön niin, että ostaisimme kokonaisuuden palveluna. Olemme sitoutunut yhteistyökumppani, Olkkonen-Nikula paaluttaa.