Uusi yhteisöllinen asumismalli otetaan käyttöön hyvinvointialueella

JOPA-hankkeen yhteisöllisen asumisen mallin julkistamistilaisuus oli perjantaina 16.12.2022.
Tilaisuudessa oli lyhyitä puheenvuoroja kohdekuntien edustajilta ja Lahden kaupungin edustajalta. Kärkölän kunnan kehityspäällikkö Matti Skyttä kertoi kunnan Eloisa-hankkeen ja JOPA-hankkeen yhteistyöstä korostaen puheessaan, että tarvetta ja toivetta on turvallisille asuinympäristöille. Kärkölän kunta ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue ovat yhdessä valmistelemassa uuden yhteisöllisen asumisen kohteen toteuttamista Kärkölään.

Padasjoen vanhusneuvoston puheenjohtaja Eeva-Riitta Kusmin toi tilaisuudessa esille iäkkäiden omia näkemyksiä hyvistä asumismuodoista. Kusminin viesti oli, että kuntien pitää nyt reagoida ja kehittää iäkkäille kuntalaisille erilaisia asumisen ratkaisuja.

Lahden kaupungin asuntoasiain päällikkö Helene Vanninen kehotti jokaista kuulijaa miettimään, miten varautua asumisen suhteen. Asumisen ennakointi ei ole vain iäkkäiden asia, Kaikkien olisi hyvä pohtia omaa asumista ikääntymisen ja toimintakyvyn näkökulmasta, unohtamatta omia toiveita tai unelmia.

Julkistamistilaisuuden viimeisenä puhujana oli pitkän linjan ikääntyneiden asumisen asiantuntija ympäristöministeriön asuntoneuvos Raija Hynynen. Hynysen mielestä on tärkeää, että iäkkäiden asumisen moninaisuudesta puhutaan julkisesti ja sitä kehitetään ja kehittämisestä keskustellaan monella tasolla.

Yhteisöllinen asuminen tulee olemaan toiminnallinen muutos uudella hyvinvointialueella. Hanke on saanut IKUN johdolta laajan tuen kehittämisessä ja mallin valmistelussa. JOPA-tiimi luovuttaa hyvillä mielin hankkeen tuotoksen eteenpäin ja jää odottamaan moninaisia yhteisöllisen asumisen kohteita hyvinvointialueelle.

Tutustu JOPA-hankkeen loppuraporttiin.

Kati Ruusuvirta
projektipäällikkö
Laura Nummela
projektisuunnittelija