Blogi: ”Päätökset toimitiloista on tehtävä tosiasioiden pohjalta”

Etelä-Suomen Sanomissa 3.11.2023 julkaistuissa yleisönosastokirjoituksissa oli asiavirheitä, jotka katson tarpeelliseksi oikaista.

Toisin kuin kirjoituksissa väitetään, Lahden sote-keskuksen vuokrasopimuksessa on kirjaus vuokralaisen oikeudesta irtisanoa sopimus. Irtisanomisoikeuden mahdollistaneen niin sanotun rajoittamislain sääntelyn oli tarkoituskin loppua vuodenvaihteessa, koska se oli tarkoitettu suojaamaan hyvinvointialueille siirtyviä sopimuksia ja tämä tarve poistui. Vuokrasopimus on edelleen pätevä ja molempia osapuolia sitova. Maassa on hyvinvointialueita, jotka ovat irtisanoneet kaikki vuokrasopimuksensa kuluvana vuonna, eikä oikeutta irtisanomiseen ole missään muualla kyseenalaistettu.

Lahden sote-keskus tarjoaa asukkaillemme välttämättömiä palveluita, ja ymmärrämme täysin, että sen sijainti herättää monenlaisia tunteita. Hyvinvointialue ei kuitenkaan voi tehdä päätöksiä toimitiloistaan tunneperäisesti, saati sellaisten spekulatiivisten väitteiden pohjalta, että päätös irtisanoa vuokrasopimus LähiTapiolan kanssa saattaisi heikentää sijoittajien kiinnostusta Päijät-Hämettä kohtaan. Hyvinvointialueella ei myöskään ole intressiä suosia tai syrjiä mitään tilojen tarjoajaa.

Toimitilaratkaisujamme voivat ohjata vain ja ainoastaan tarve järjestää kansalaisille heidän lakisääteiset palvelunsa sekä velvoite pysyä rahoittajan eli valtion asettamassa talouden kehyksessä. Meidän on myös varmistettava, että henkilöstöllämme on terveelliset ja turvalliset tilat työskennellä.

Nykyisen sote-keskuksen tilat ovat niin kalliit ja tehottomat, että uudisrakentamallakin meidän on laskelmiemme mukaan mahdollista saavuttaa 10–20 miljoonan euron säästöt suhteessa siihen, että jatkaisimme Harjukadulla. Nämä säästyvät rahat on mahdollista ohjata sosiaali- ja terveyspalveluihin – eli seinien sijasta asiakkaidemme hyväksi.

Ensisijainen toiveemme on löytää tilat sote-keskukselle Lahden keskustasta, mutta muitakin vaihtoehtoja on selvitettävä, jos keskustasijainti ei ole mahdollinen.

Toinen tosiasia on, että maakunnan suurimman sote-keskuksen sijainti ja palveluvalikoima eivät voi olla vaikuttamatta koko toimipisteverkkoomme. Siksi Lahden tilanteen on oltava tiedossa ennen kuin muita toimipaikkoja koskevia päätöksiä viedään käytäntöön.

Päätökset toimitiloista ja niissä tarjottavista palveluista on tehtävä koko hyvinvointialueen näkökulmasta, ei yksittäisen kunnan tai asutuskeskittymän.

Tämä asettaa myös hyvinvointialueemme päättäjät vaativan tehtävän eteen, kun on vaihdettava katsantokantaa omasta kotikunnasta hyvinvointialueen kokonaisuuden ja yhteisen edun arviointiin. Tähän päättäjämme kyllä pystyvät – tekemään järkeviä päätöksiä tosiseikkojen pohjalta.

Petri Virolainen
Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtaja

Päivitetty 6.11.2023: Kirjoituksen toisesta kappaleesta on korjattu kohta, jossa väitettiin virheellisesti, että rajoittamislakia ei olisi kumottu.