Auttamisen halu saa Annen vauhtiin haasteellisissa tilanteissa

Instagram: @arjentuki.anne

Olen psykiatrinen sairaanhoitaja Anne ja työskentelen Lapsiperheiden arjen tuen palveluilla. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja/terveydenhoitaja ja olen tehnyt näitä töitä yli 10 vuotta. Arjen tuen palveluilla tulee seuraavaksi 5 vuotta täyteen. Työskentelyni sisältö on ollut vaihtelevaa ja lähes koko arjentuen palvelutkin ovat käyneet läpi suuren palvelumuodon uudistuksen viimeisen kolmen vuoden aikana.

Arjen tuen palveluilla psykiatristen sairaanhoitajien työtä on edistää koko perheen mielenterveyttä ja ehkäistä mielenterveyden häiriöitä. Pyrimme tukemaan kokonaisvaltaisesti perheen terveyttä, hyvinvointia ja elämän hallintaa. Autamme matalalla kynnyksellä voimavarakeskeisesti kuormittavissa ja kriisiytyneissä elämäntilanteissa, kuten parisuhdeongelmissa, päihdeongelmissa ja perheenjäsenen sairastuessa.

Pidän työstäni valtavasti sillä jokainen päivä on todellakin erilainen. Työmme on pääasiassa liikkuvaa kotikäyntityötä koko hyvinvointialueella. Itse nautin näistä pidemmistäkin automatkoista musiikkia kuunnellen. Olen empaattinen, helposti lähestyttävä ja tulen yleensä kaikkien kanssa toimeen. Asiakkaiden kohtaaminen ja auttamisen halu erilaisissa haasteellisissa tilanteissa saa minut aina vauhtiin ja motivoitumaan.

Työntekijälähettiläänä haluan kertoa lisää työstämme sekä mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Tietenkin myös esitellä meidän muita arjentuen palveluita ja ihan parasta työporukkaa, joka meiltä täältä löytyy.

Ota Anne seurantaan: