Search
Generic filters

Sain kuulla ensimmäistä kertaa sote-uudistuksesta (sittemmin tunnettu myös hyvinvointialueuudistuksena) sen ollessa naurunalaisena. Netissä levisi kuva valtioneuvoston luomasta kaaviosta, josta ei ottanut millään tolkkua. Nuolia, tekstiä ja kuplia siellä täällä – ja vielä eri värisiäkin. Kuvan nähtyäni naurahdin ja jätin asian omaan arvoonsa.

Seuraavan kerran törmäsin termiin sote-uudistus kunnolla vuonna 2021, kun se oli eduskunnan käsiteltävänä. Asia tuli selkeämmäksi, kun keskustelin siitä ensin vanhempieni kanssa, sitten koulussa yhteiskuntaopin tunneilla ja lopuksi vielä täällä Päijät-Sotella kesätöissä ollessani. Oli selvää, että jotain isoa ja pitkään pohdinnassa ollutta uudistusta oltiin vihdoin saamassa maaliin asti.

Kaikkien kolmen tiedonlähteeni ansiosta minulle alkoi pikkuhiljaa valjeta, mitä kaikkea uudistus koskettaa ja tarkoittaa. Tuolloin uskoin käsittäneeni uudistuksen perusseikat paremmin kuin keskiverto ikäluokkani edustaja, olinhan kuullut monen alan ammattilaisen kommentit ja mielipiteet.

Nyt, jälleen yhden kuukauden mittaisen kesätyöjakson jälkeen, olen hieman viisaampi uudistuksesta ja sen tuomista hyvinvointialueista. Ymmärrän paremmin, kuinka montaa ihmistä uudistus koskettaa ja kuinka paljon se työllistää – ei pelkästään Päijät-Hämeessä, vaan koko Suomessa. Kuitenkin tärkein asia, joka minulle selvisi, on se, miten hyvinvointialueet muodostetaan. Uutena tietona sain kuulla hyvinvointialueen olevan kokonaan uusi organisaatio, johon liittyy eri toimijoita. Kukaan ei siis liity Päijät-Soteen, kuten aikaisemmin luulin.

Arttu Kuoppala

Arttu työskenteli viime ja tänä kesänä Päijät-Soten viestinnässä. Kuva kesältä 2021.

Päijät-Hämeen aluehallitus kuuli kokouksessaan 16.5.2022 katsauksen henkilöstöasioita valmistelevan ryhmän sekä ICT-työryhmän tilanteesta.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimintaa valmistellaan työryhmissä, jotka aloittivat toimintansa jo vapaaehtoisen valmistelun aikana keväällä 2021. Työryhmissä on hyvinvointialueeseen liittyvistä organisaatioista eli Päijät-Sotesta, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta, Heinolan ja Sysmän sote-palveluista sekä erityishuoltopiiri Etevasta. Työryhmät keskittyvät esimerkiksi palvelutuotannon, henkilöstöhallinnon, talouden, ICT-ja digi-asioiden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden sekä viestinnän rakentamiseen hyvinvointialueelle.

Päijät-Hämeen aluehallitus kuuli kokouksessaan 16.5.2022 katsauksen henkilöstöasioita valmistelevan ryhmän sekä ICT-työryhmän tilanteesta. Työtä on paljon, mutta valmistelu on edennyt hyvin ja aikataulussaan. Valmistelutyön tueksi on laadittu tiekartat, joiden avulla työn etenemistä myös seurataan reaaliaikaisesti.

ICT-valmistelun osalta on määritelty tarkasti, mitkä asiat on välttämätöntä saada valmiiksi tämän vuoden aikana, jotta hyvinvointialueen toiminta on sujuvaa heti vuoden 2023 alusta alkaen. Valmistelussa keskitytään esimerkiksi asiakas- ja potilastietojärjestelmien toimivuuteen sekä talouden ja tietojohtamisen järjestelmiin.

Hyvinvointialueelle siirtyy yhteensä noin 7600 työntekijää, ja henkilöstöasioita valmistellaan työryhmissä, jotka keskittyvät palvelussuhdeasioihin, palkkausjärjestelmiin, työajanhallintaan, rekrytointiin ja työhyvinvointiin. Kaikki siirtyvät organisaatiot saaneet halutessaan nimetä eri työryhmiin edustajan. Työ on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja tavoitteena on taata henkilöstölle joustava sekä hallittu siirtyminen yhteiseen organisaatioon.

Hyvinvointialuelaki määrittelee valtuustoryhmien taloudellisen tuen

Hyvinvointialueesta annettu laki määrittelee, että aluevaltuuston valtuustoryhmiä voidaan tukea taloudellisesti. Päijät-Hämeen aluevaltuusto varasi valtuustoryhmien tukemiseen 287 500 euroa vuodelle 2022.

Aluehallitus päätti periaatteet, joiden mukaan tukea voidaan myöntää. Näitä ovat erityisesti erilaiset asukkaiden osallisuutta lisäävät toimenpiteet. Kyseessä on määräaikainen, valtionavustukseen perustuva tuki. Päätös myöhempien vuosien tuesta tehdään erikseen.