Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asukkaille avautui 7.5. alkaen mahdollisuus saada arvio oireistaan ja hoidon tarpeestaan sekä tarvittaessa yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen ympäri vuorokauden Omaolon sähköisten oirearvioiden kautta.

Ympärivuorokautinen asiointi Omaolon kautta koskee päivystyksellisiä asioita. Tähän saakka oirearvioiden lähettäminen terveydenhuoltoon on ollut mahdollista vain virka-aikana. Kaikki oirearviot käsitellään virka-aikana sote-keskuksissa ja sen ulkopuolella kiireellisemmät oirearviot Päivystysavussa myös viikonloppuisin ja pyhien aikana.

Omaolo on valtakunnallinen digitaalinen sote-asiointikanava, jonka kautta julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön voi aloittaa nopeasti ja helposti. Sen oirearviot kattavat 16 erilaista oiretta tai terveysongelmaa. Niiden avulla asiakas saa tilanteeseensa sopivat suositukset, jotka perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja kansallisiin kriteereihin. Tilanteen mukaan oirearvioiden kautta saa joko itsehoito-ohjeet, mahdollisuuden ajanvaraukseen tai yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen.

Asiointikanavaa voi käyttää niin tietokoneella, tabletilla kuin matkapuhelimellakin. Sinne pääsee Päijät-Sote-sovelluksen kautta tai osoitteesta www.omaolo.fi. Omaolo on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Omaolon kehittäminen on osa Kestävät ja vaikuttavat sote-palvelut Päijät-Hämeessä-hanketta, jonka rahoittaa NextGenerationEU.

Lisätietoja: ICT-asiantuntija Sara Sallila, sara.sallila@paijatha.fi

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)

Tutkija Atte Sjövall tutki väitöskirjassaan korvakäytävän bakteereja. Hänen tavoitteenaan oli lisätä ymmärrystä korvakäytävän bakteereista sekä terveissä että sairaissa korvakäytävissä ja tutkia tärykalvoputkitushoitoa sekä vertailla tärykalvoputkien asetukseen käytettäviä kirurgisia menetelmiä.

Sjövallin väitöskirja koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä osatyössä sivelynäytteenotto todettiin toimivaksi tutkimusmenetelmäksi. Toisessa osatyössä tutkittiin kuulokojekäyttäjien korvakäytävämikrobiominäytteitä. Pitkäaikaisen kuulokojeiden käytön todettiin köyhdyttävän korvakäytävän bakteerien lajirunsautta.

Kolmannessa osatyössä tutkittiin akuuttien korvakäytävätulehdusten ja korvalehden ruusun aiheuttajabakteereja ja niiden antibioottiherkkyyttä. Neljännessä tutkimuksen kohteena oli tärykalvoputkitushoito sekä putkituksessa käytettävien kirurgisinten tekniikoiden vertailu: tympanostomiaveistä, hiilidioksidilaseria ja radiofrekvenssiveistä.

Väitöskirjatutkimuksessa saatiin arvokasta tietoa korvakäytävän bakteereista. Tietoa voidaan hyödyntää sekä kliinisessä työssä että uusien hoitomenetelmien suunnittelussa ja kehittämisessä. Lisäksi saatiin uutta tietoa liimakorvan putkihoidosta, joka auttaa kliinikoita hoidon suunnittelussa ja seurannassa.

Atte Sjövall väittelee 26.4. Helsingin yliopistolla klo 11.00.

Lisätietoja: atte.sjovall@helsinki.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle 2.1 miljoonaa euroa hoidon jatkuvuusmallin kehittämiseen. Rahoitus on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Hankerahalla kehitetään hoidon jatkuvuusmallia, joka pohjautuu Omalääkäri 2.0 selvitykseen. Jatkuvuusmallin kehittäminen jatkaa moniammatillisen tiimimallin kehittämistä kohti omalääkäri/omahoitaja- työpari työskentelyn toimintatapaa.  Hankkeessa tullaan lisäksi suunnittelemaan ammatinharjoittajapilottimalli.

– Hoidon jatkuvuusmallin kehittämishanke Päijät-Hämeessä on jatkumo Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeelle, jossa kehitettiin perustason sosiaali- ja terveyspalveluja sekä monipalveluasiakkaan palvelupolkua, kertoo avosairaanhoidon tulosaluejohtaja Pertti Sopanen.

Hoidon jatkuvuusmallin digitaalisten ratkaisujen toteutuksessa painopiste on pitkälti olemassa olevien digiratkaisujen käytön laajentamisessa ja joiltakin osin jatkokehittämisessä tukemaan hoidon jatkuvuutta. Digitalisaation kehittämisen painopiste on digitaalisten toimintaprosessien kehittämisessä, datan hallinnan parantamisessa ja ammattilaisten osaamisen uudistamisessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä rahoitus on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on jo käynnissä Suomen kestävän kasvun ohjelman hanke sekä Etelä-Suomen yhteistyöalueen yhteinen kestävän kasvun ohjelman tutkimushanke. Yhteensä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen rahoitus Suomen kestävän kasvun ohjelmasta vuosille 2023–2025 on noin 14 miljoonaa euroa.

Lisätietoa: Pertti Sopanen, pertti.sopanen@paijatha.fi, p. 044 482 317

Päijät-Hämeessä on otettu käyttöön sähköinen perhekeskus Omaperhe, joka tarjoaa tietoa ja tukea lapsiperheiden huoliin ja kysymyksiin. Se kokoaa perheille tarkoitetun tiedon, tuen ja palvelut yhteen osoitteeseen.

Omaperhe auttaa löytämään perheen elämäntilanteeseen sopivaa apua. Siinä on kattavasti sisältöjä mm. raskauteen ja synnytykseen, vauvavuoteen, lapsuuteen ja nuoruuteen sekä vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyen. Palvelun sisältö koostuu asiantuntijatiedosta eri muodoissa, omahoito-ohjelmista sekä alueellisista ja valtakunnallisista palveluista.

– Omaperhe-verkkopalvelusta Päijät-Hämeen perheet ja perhettä perustamassa olevat löytävät tietoa alueemme sosiaali- ja terveyspalveluista. Sieltä löytyy myös alueen kuntien ja järjestöjen palveluita, sähköisen perhekeskuksen projektipäällikkö Marjo Peltonen kertoo. 

On tärkeää, että perheille on tarjolla luotettavaa ja ajantasaista tietoa. Omaperhe.fi-palvelussa sisältö on ajantasaista ja ammattilaisten tuottamaa.

-Toivomme, että perheet löytävät palvelun. Sitä on odotettu pitkään. Tietoa ja palveluja ei tarvitse etsiä eri sivustoilta, vaan jatkossa kaikki tarpeellinen tieto löytyy yhdestä ja samasta sivustosta, Marjo Peltonen lisää. 

Omaperhe on DigiFinlandin tuottama kansallinen palvelu, joka on kehitetty yhdessä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin, järjestöjen, seurakuntien ja kansallisten toimijoiden kanssa. Palvelun kehittäminen jatkuu edelleen.

Tämän vuoden aikana edistetään Päijät-Hämeen perheille suunnattujen kuntien ja järjestöjen palvelujen näkyvyyttä Omaperheessä. 

Omaperheen käyttöönotto on osa Kestävät ja vaikuttavat sote-palvelut Päijät-Hämeessä-hanketta, jonka rahoittaa NextGenerationEU.

Verkkosivut osoitteessa omaperhe.fi.

Lisätietoja: Marjo Peltonen, marjo.peltonen@paijatha.fi, 044 729 7777