Aluevaltuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan virkavaalilla

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan kokouksessaan maanantaina 27. kesäkuuta. Tänään kokoontunut aluehallitus keskusteli ehdokasvalinnasta, ja päätyi äänestyksen jälkeen siihen, että ei tee aluevaltuustolle ehdotusta hyvinvointialuejohtajan virkaan valittavasta henkilöstä vaan aluevaltuusto suorittaa virkavaalin.

Aluehallitus myönsi myös Marina Erholalle eron määräaikaisen hyvinvointialuejohtajan virasta 1.8.2022 lukien sekä nimitti tukipalveluiden ja johdon vastuuvalmistelija Jukka Santalan hoitamaan tehtävää, kunnes vakituinen virkaan valittu aloittaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtajana. Santala on ollut nimettynä ma. hyvinvointialuejohtajan sijaiseksi maaliskuusta lähtien.

Valtuustoryhmille tukea

Aluehallitus myönsi seitsemälle tukea hakeneelle aluevaltuustoryhmälle tukea vuodelle 2022 yhteensä 218 724,03 euroa. Tukea voi käyttää esimerkiksi kokous- ja koulutuskuluihin sekä ryhmän toimintaa tukevan sihteerin palkkakuluihin. Tuki maksetaan valtion hyvinvointialueiden hallinnon ja osallisuuden kehittämiseen myöntämästä lisämäärärahasta ja valtuustoryhmät raportoivat oman tukiosuutensa käytöstä aluehallitukselle.

Kehitysvammaisten erityishuolto osin keskitetyksi

Hyvinvointialueuudistuksessa nykyiset kehitysvammaisten erityishuoltopiirit lakkautetaan ja niiden palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Sen myötä Eteva-kuntayhtymästä on siirtymässä kaksi asumispalveluyksikköä sekä yksi päivä- ja työkeskusyksikkö Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle.

Vaativien erityishuollon palvelujen osalta ensisijainen vaihtoehto on ollut keskittää niiden järjestäminen HUS-yhtymälle. Aluehallitus valtuutti Eteva-kuntayhtymän käynnistämään omalta osaltaan liikkeenluovutusprosessin HUS-yhtymälle.

Neuvottelut pelastusasemien hankinnasta hyvinvointialueelle etenevät

Päijät-Hämeessä on yhteensä 16 pelastusasemaa, lisäksi kolmen kunnan alueella toimii yhteensä 11 sopimuspalokuntaa ja kolmen kunnan alueella sijaitsee erillinen öljyntorjuntavarasto. Kiinteistöt ja niiden maapohjat ovat pääosin kuntien omistuksessa. Hyvinvointialueen väliaikaishallinnon joulukuussa 2021 asettama neuvotteluryhmä on neuvotellut niiden hankinnasta hyvinvointialueen omistukseen.

Kokouksessaan 20.6.2022 aluehallitus päätti lopettaa hankintaneuvottelut Lahden kaupungin pelastusasemien sekä öljyntorjuntavaraston osalta. Muiden kuntien kiinteistöjen osalta neuvotteluryhmän tavoitteena on valmistella aluehallituksen käsiteltäväksi kohdekohtaiset ostotarjoukset syyskuun puoliväliin mennessä.

DigiFinland hyvinvointialueiden ja valtion yhteisomistukseen

DigiFinland Oy on tällä hetkellä valtion kokonaan omistama yhtiö, joka tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tarpeisiin. Näitä palveluja ovat esimerkiksi Omaolo ja Päivystysapu 116 117. Valtio on päättänyt luopua vastikkeetta omistuksen enemmistöstä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän hyväksi, jos riittävän moni hyvinvointialue tulee osakkeenomistajiksi. Valtiolla säilyy kuitenkin vähintään 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaosuus yhtiössä. Aluehallitus päätti, että Päijät-Hämeen hyvinvointialue sitoutuu osakassopimukseen, jos valtio tarjoaa hyvinvointialueille yhtiön osakkeita.

Valtuustoaloite ikäihmisten palveluista viranhaltijavalmisteluun

Aluehallitus keskusteli myös aluevaltuutettu Sari Niinistön aluevaltuustolle jättämästä Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteesta kartoittaa Päijät-Hämeessä mahdollisuuksia ns. ikäihmisten neuvolan luomisesta. Aloitteessa sillä tarkoitetaan ikäihmisten ennaltaehkäisevää sosiaali- ja terveydenhuoltoa osana palvelujärjestelmää sekä systemaattista maakunnallista hyvinvointityön kehittämistä ikäihmisten toimintakyvyn turvaamiseksi yhteistyönä erilaisten verkostojen, esimerkiksi järjestöjen, yritysten ja kuntien kanssa.

Aluehallitus päätti lähettää aloitteen viranhaltijavalmisteluun.

Koko esityslista täällä.