Aluehallitus hyväksyi uusien nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toimintasäännöt

Hyvinvointialueiden lakisääteisiä vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Niiden tehtävänä on varmistaa kohderyhmiensä osallistumismahdollisuudet hyvinvointialueen toimintaan ja päätöksentekoon. Toimielimet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa.

Aluehallitus hyväksyi tänään kokouksessaan kaikille kolmelle vaikuttamistoimielimelle toimintasäännöt, joissa kuvataan niiden tehtävät, kokoonpano ja toimintakäytännöt.

Vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto asetetaan aluevaltuuston toimikaudeksi. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Ensimmäisen nuorisovaltuuston toimikausi on 1.1.2023 – 31.5.2025.

Hyvinvointialueelle laadittu järjestöyhteistyön malli

Järjestöt ovat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen keskeisiä yhteistyökumppaneita. Aluehallitus hyväksyi mallin järjestöyhteistyöstä hyvinvointialueelle. Yhteistyömalli koostuu neljästä kokonaisuudesta: toiminnallinen yhteistyö, ja yhteistyösopimukset, kumppanuusavustukset ja yhteiskehittämisen avustukset. Järjestöyhteistyön mallin hyväksymisen jälkeen alkaa järjestöjen avustussäännön työstäminen.

Hallintosääntöön tulossa täsmennyksiä maaliskuussa sovittuun tapaan

Päijät-Hämeen aluevaltuusto hyväksyi maaliskuussa hyvinvointialueen hallintosäännön ja päätti arvioida sen tarkoituksenmukaisuutta lokakuun loppuun mennessä. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle valtuustoryhmien puheenjohtajien toimikunnassa valmistellut muutosesitykset muutamilla täsmennyksillä.

Osana hallintosäännön muutosten käsittelyä aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle ilmiöpohjaisen budjetoinnin pilotointia vuoden 2024 talousarvion yhteydessä. Ilmiöihin pohjautuva budjetointi voi parantaa päätöksenteon tietopohjaa, edistää johdonmukaisuutta valinnoissa, tehostaa voimavarojen käyttöä ja lisätä läpinäkyvyyttä. Keskeistä on valita budjetoitava ilmiö huolellisesti. Ilmiöpohjaista budjetointia voitaisiin hyödyntää hyvinvointialueen lautakuntien työssä.