Aluehallituksen puheenjohtaja työskentelee tällä kaudella kokoaikaisesti

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan maanantaina 8. toukokuuta muutoksia hallintosääntöön. Suurin osa muutoksista on pieniä ja koskee voimassa olevien hallintosääntökirjausten teknisiä tarkennuksia. Keskeisin muutos liittyy hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtajan tehtävän hoitoon. Puheenjohtaja voi hoitaa tehtävää aluevaltuuston päätöksellä osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti, jolloin osa- tai kokoaikaisuus kestää koko aluehallituksen toimikauden. Aluevaltuutetut käyttivät aiheesta useita puheenvuoroja, ja äänestysten jälkeen aluevaltuusto päätti äänin 40–28 (yksi tyhjä), että kuluvalla toimikaudella puheenjohtaja hoitaa tehtävää kokoaikaisesti.

Puheenjohtajan kokoaikaisen luottamustehtävän vuosipalkkio on 75 000 euroa, eikä muita hallintosäännön määrittelemiä kokouspalkkioita ja muita palkkioita makseta.

Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline, jossa määritellään esimerkiksi johtamisjärjestelmä, toimielimet ja tehtävien ja toimivallan jako eri toimielinten välillä.

Hyvinvointiraportissa ilon ja huolen aiheita

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan valmisteleman hyvinvointiraportin vuodelta 2022. Raportti kuvaa hyvinvoinnin tilaa ja toteutuneita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimia kunnissa ja hyvinvointikuntayhtymän toimialoilla ennen hyvinvointialueen aloittamista.

Päijäthämäläisten hyvinvointia lisäsivät viime vuonna työllisyysasteen positiivinen kehitys, pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen, koulutustason nousu sekä lähellä olevan luonnon merkitys hyvinvoinnin lähteenä.

Huolta hyvinvoinnin tilasta ovat aiheuttaneet nuorten mielenterveyden haasteet, nuorten aikuisten päihteiden riskikäyttö, yläkouluikäisten sähkötupakointi, lasten fyysisen toimintakyvyn heikentyminen, lapsiperheiden jaksaminen ja avun saanti sekä ikääntyneiden yksinäisyyden lisääntyminen.

Ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia tarkastelevassa PYLL-selvityksessä huolen aiheeksi nousivat miesten alkoholinkäyttö sekä erityisesti naisten huumeiden käyttö.

Yhteistyö kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden toimijoiden välillä on keskeisin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä onnistumisen edellytys. Vuoden 2022 yhteistyö vaikuttaa hyvinvointiraportin perusteella monimuotoiselta ja sitä on arvioitu myönteisesti. Hyvinvointialueen neuvottelukuntatyöskentelyllä pyritään vahvistamaan alueellista yhteistyötä myös jatkossa.

Raportissa tarkastellaan myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä, joita kunnissa ja hyvinvointikuntayhtymässä on tehty yhdessä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Raportin mukaan yhteistyön tuloksena oli vaikuttavaa toimintaa.