Akuutti24

Akuutti24  – huippu ja moderni työpaikka

Ammattiryhmät: Lääkärit, hoitajat

Moderni Akuutti24 vastaa alueemme ympärivuorokautisesta päivystyksestä ja ensihoitopalveluista. Akuutissa toimii myös selviämishoitoyksikkö, ensihoitoyksikkö sekä päivystysosasto. Akuutti sijaitsee Päijät-Hämeen keskussairaalan yhteydessä Lahdessa, Työmatka taittuu Salpausselän metsäpolkuja pitkin ja kivenheiton päässä avautuu Likolampi ja Lahden terveysmetsä.

Olemme hyvinvointialueen eturintamassa kehittämässä uudenlaista johtamisen ja työskentelyn kulttuuria. Teemme töitä sen eteen, että henkilöstö aidosti kokee omistavansa työnsä. Esihenkilöt luottavat tiiminsä käsiin erilaiset osaprosessit, joiden kautta henkilöstö saa kehittää omaa työtään sujuvammaksi ja mielekkäämmäksi, oli sitten kyse välipalakaapin täytöstä tai tarvikehyllyn asentamisesta EKG-laitteiden läheisyyteen. Palaverikäytäntöjä muovataan osallistavammiksi ja esihenkilön kanssa keskustellaan ilman kynnyksiä. Työssä tukena on reipas ja huumorintajuinen työyhteisö!

Lääkäriksi Akuuttiin

Akuutissa työskentelee lääkäreitä monilta eri osaamistaustoilta ja erikoisaloilta. Tarjoamme mahdollisuuden kehittyä ja toimia itsenäisesti, mutta tuki on aina lähellä eikä tarvitse olla yksin.

Kaikkea ei tarvitse osata heti, vaan opastamme ja autamme alkuun. Saat kattavan perehdytyksen ja moniammatillinen tiimi on aina tukenasi. Käytämme potilastietojärjestelmänä Lifecarea.

Suuremmat ja monialaisemmat päivystyskeskukset tarvitsevat päivystystyöhön orientoituneita ja aktiivisia ammattilaisia. Akuutti24:lla on erikoistumisyksikkönä koulutusoikeudet tietysti myös akutologiaan. Päivystyksen yhteydessä oleva ensihoitokeskus tukee vahvasti akutologian erikoisalaa ensihoidon ja päivystyksen integroituessa. Akuutti24 onkin erinomainen ympäristö hankkia työkokemusta ensihoito- ja päivystystyöstä!

Lue alta lisää vaihtoehdoista!

Meillä on tällä hetkellä 20 akuuttilääketieteeseen erikoistuvaa lääkäriä. Lienemme Suomen suurin yhdessä yksikössä toimiva akuuttilääketieteen yksikkö erikoistuvien määrässä mitattuna. Laajennamme koko ajan erikoistuvien lääkäreiden reunapalveluiden suorittamismahdollisuuksia ja tällä hetkellä meidän kauttamme järjestettynä saa tehtyä kaikki pakolliset palvelut erikoistumiseen liittyen (anestesia, lapset, ensihoito) sekä lisäksi neurologian ja sisätautien palvelua.

Akuutissa saat suoritettua myös YEK-palvelusta sekä pakollisesta erikoistumiskoulutukseen kuuluvasta terveyskeskuspalvelusta 3 kuukautta. Lyhyetkin jaksot ovat hyviä mahdollisuuksia tutustua päivystystyöhön. Voimme räätälöidä omaan tilanteeseesi sopivan jakson, joka täyttää myös yliopistojen standardit.

Erikoistuville pystymme tarjoamaan saman katon alta koko paketin, yliopistopalvelu tietysti pois lukien. Edellä mainittujen 10 koulutuspäivän päälle erikoistuvien koulutuspaketti sisältää nimetyn kouluttajatuutorin, erinomaisten konsultaatiomahdollisuuksien ja hands on -koulutuksen lisäksi viikoittaisia koulutuksia. Työaika on 38 h 15 min, eikä sen päälle tule päivystyksiä. Meillä erikoistuva saa siis enemmän vapaa-aikaa ja hieman hengähtääkin. 

Akuutti24:ssä voit tehdä myös erimittaisia reunapalveluita useista erikoisaloista.

Akuutti24 pitää huolen työntekijöidensä osaamisesta ja työssään kehittymisestä. Täyttä työaikaa tekeville tulee 10 vrk ulkopuolista koulutusta, johon kuuluu palkallinen vapaa, ja matkat, yöpymiset sekä osallistumismaksut. Tarjoammekin työntekijöillemme sekä sisäisiä että ulkoisia koulutusmahdollisuuksia ja kannustamme heitä ottamaan osaa koulutuksiin sekä tuomaan osaamisensa Akuutin toimintaan.

Meillä on oma akuuttilääketieteen koulutusohjelmamme, jossa akuuttilääketieteeseen erikoistuvilla lääkäreillä on työvuorolistaan merkittyä koulutusta joka toinen viikko 0,5 päivää ja joka toinen viikko koko päivän. Lisäksi on muita erillisiä koulutuspäiviä. Koulutus sisältää paitsi esityksiä, niin myös esimerkiksi simulaatioita, toimenpidekoulutusta, harjoitustöitä, työpajoja ja ultraäänikoulutusta.

Satunnaisesta päivystystyöstä kiinnostuneet, päivystyskokemusta omaavat lääkärit voivat tehdä Akuutissa keikkaluonteista päivystystyötä. Työsuunnitelmat tehdään joustavasti niin lyhyemmäksi kuin pidemmäksi ajanjaksoksi. Järjestämme perehdytysvuorot ennen omien vuorojen aloitusta. Ota yhteyttä jos keikkatyö kiinnostaa niin kerromme lisää.

Akuutin kandiringissä työskentelee SV-numeron omaavia lääketieteen opiskelijoita. Kandirinki on matalankynnyksen startti nuoren lääkärin päivystysuralle ja -osaamiselle. Kandirinkiläisenä työskentelet Akuutti24-päivystysalueella kokeneempien päivystäjien tukena ja olet päivystyksessä töissä ylimääräisenä, joten et ole koskaan yksin linjavastuussa. Toimit valmiin lääkärin johdon ja ohjauksen alla. Olemme vaatineet kandirinkiin mukaan tulevilta lyhyen perehdytysjakson ennen kandivuorojen aloittamista. Tällöin nuorena päivystäjänä sinun on helpompi aloittaa vuorojen tekeminen koska ympäristö ja käytännöt ovat jo hieman tuttuja.

Tule tekemään tärkeää työtä hyvässä seurassa!

Ota yhteyttä ja tule lääkäriksi Akuuttiin

Tulosaluejohtaja Liisa Nordlund
p. 044 719 5994
liisa.nordlund@paijatha.fi

Akuuttilääketiede
ylilääkäri Harri Pikkarainen
p. 044 440 6803
harri.pikkarainen@paijatha.fi

”Ensihoito- ja päivystyskeskuksen arki muuttuu nopeasti ja haluamme, että työyhteisö tukee yksilöä tässä ympäristössä. Työnantajana olemme keskusteleva ja pyrimme avarakatseisuuteen. Työntekijöiltämme odotamme aktiivista otetta työhönsä sekä solidaarista asennetta koko Akuutti24:n työyhteisöä kohtaan.”

Hoitajaksi Akuuttiin

Päivystyskeskus tarjoaa monia mahdollisuuksia sisältävän työpaikan yli sadalle lähi- ja sairaanhoitajalle. Tavoitteenasi voi olla laaja-alainen osaaminen kaiken ikäisten potilaiden päivystyshoitotyössä tai suuntautuminen suppeamman potilasryhmän, esimerkiksi lapset tai ikä-ihmiset, erikoisosaajaksi. Akuutin hoitohenkilökunta on kokenutta ja osaavaa, täällä voit helposti laajentaa osaamistasi muun muassa hoidon tarpeen arviointiin, itsenäisen sairaanhoitajavastaanoton tai kotiutushoitajan tehtäviin.

Päivystysosasto

Päivystysosastolla tarjoamme lyhytaikaista ja kuntouttavaa hoitoa alueemme asukkaille, hoidamme osastollamme kaikkien erikoisalojen aikuispotilaita. Potilaspaikkoja osastollamme on 24 ja kuntouttavan työotteen avulla pyrimme pitämään potilaiden hoitojaksot lyhyinä, 1-3 vuorokauden mittaisina. Jokainen työntekijämme on tärkeä osa moniammatillista tiimiämme, joka toimii yhdessä potilaidemme parhaaksi.

Akuutti24 kotisairaala

Akuutti24 kotisairaala toteuttaa ympärivuorokautista, erikoissairaanhoitotasoista hoitoa asiakkaan kotona tai muussa sen hetkisessä asuinpaikassa. Kotisairaalan henkilökunta tekee myös hoidontarpeen arviointia kiireettömissä tilanteissa. Kotisairaalan tavoitteena on lyhentää osastohoitojaksoja, vähentää päivystyksen sekä ensihoidon ruuhkaa. Kotisairaala toimii osana Akuutti24 liikkuvia palveluita. Kotisairaalan koordinaatiossa aikataulutetaan ja organisoidaan kotisairaalan yksiköiden päivittäiset potilaskäynnit ja hoidon tarpeen arviokäynnit. Koordinaatiotyöpiste sijaitsee keskussairaalan Sotekodilla, missä työtä tehdään kiinteässä yhteistyössä päivystysavun ja ensihoidon kenttäjohtajan sekä ikääntyneiden palvelun kotihoidon koordinaattoreiden kanssa.

Selviämishoitoyksikkö

Selviämishoitoyksikkö toimii omassa yksikössään ja on kiinteä osa Päivystysosaston toimintaa. Selviämishoitoyksikkö on tarkoitettu päihteidenkäyttäjien lyhytaikaista hoitoa varten silloin, kun potilas tarvitsee päihtymystilansa tai sen yhteydessä esiintyvien fyysisten ja psyykkisten oireiden vuoksi sairaanhoidollista seurantaa. Potilaalle taataan turvallinen selviäminen ja päihtymystilan väistyttyä kartoitetaan potilaan päihteidenkäyttöä, psyykkistä sekä sosiaalista tilannetta. Potilas ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon sekä tarpeellisten tukipalveluiden piiriin.

Ensihoito

Ensihoitokeskus tarjoaa monia mahdollisuuksia sisältävän työpaikan noin 80:lle ensihoidon ammattilaiselle. Tavoitteenasi voi olla laaja-alainen osaaminen kaiken ikäisten potilaiden ensihoitohoitotyössä aina perustason ensihoidosta vaativaan hoitotasoon asti. Osaamistasi voit laajentaa niin sisäisellä kuin ulkoisilla koulutuksilla. Pyrimme luomaan ensihoitopalveluihin ympäristön, jossa ensihoitotyö on mielekästä, haastavaa ja kehittävää ja sen sovittaminen muuhun elämään onnistuu joustavasti. Innovatiivisuus on myös valttimme ja se näkyy meillä ensihoidossa uusina tapoina tuottaa ensihoitopalveluja.

Tutustu tekijöihin!

Näin Akuutti24:n tekijät omistavat työnsä

Akuutti24:n esihenkilöt ovat lähteneet tiimiensä kanssa rohkeasti uudistamaan työn toimintakulttuuria. Vaikka heidän sanojensa mukaan ollaan vasta alkumetreillä, onnistumisen kokemuksia näkyy jo työarjessa.


Päivystyshoitaja haastaa ja kehittää itseään

Päädyin akuuttihoitotyön pariin vähän vahingossa syventävän harjoittelun kautta ja sille tielle sitten jäin. 


Ensihoitajan matkassa – tarina eräästä työpäivästä

Ensihoitaja Tiina Hietanen kollegoineen huolehtii siitä, että jokainen, joka apua tarvitsee, sitä myös saa. Vaativa työ rytmittää koko perheen arkea, mutta ”mitä sitten” -asenteella viikonloppukin singahtaa helposti keskelle viikkoa.


Työntekijälähettiläät Anne ja Mira kotisairaalasta

Päädyin akuuttihoitotyön pariin vähän vahingossa syventävän harjoittelun kautta ja sille tielle sitten jäin. 


Selviämishoitoyksikön sairaanhoitaja Iina

Vaihdoin matkailualalta hoitoalalle enkä voisi enää kuvitella tekeväni muuta.